15. mai 1997 kell 22:00

Klient nõuab Nowe pangalt miljoneid

Himalayalt 1993. aasta sügisel 1,3 miljonit krooni vastu võtnud Nowe panga juhtivtöötaja Alik Karajev ei kandnud seda raha kunagi deposiitkontole. Samal päeval laenati summa edasi Indrek Samusenkole. Viimase saatusest pole mitu aastat midagi kuulda ja ka raha pole keegi tagasi maksnud.

Himalayat kohtus esindav advokaat Jaanus Mody meenutas käimasoleva protsessiga seoses 1995. aasta oktoobris jõustunud kohtuotsust kriminaalasjas, kus Nowe panga juhid Dmitri Ilju?in, Alik Karajev ja autoõnnetuses hukkunud Tiit Harju mõisteti süüdi muu hulgas ka selles, et nad jätsid tahtlikult Himalaya raha panga raamatupidamises kajastamata. Samas kohtuotsuses oli fikseeritud, et sellega põhjustasid need Nowe panga töötajad ASile Himalaya kahju.

Mody viitas veel tsiviilkoodeksi paragrahvile, mis teatab, et ettevõte vastutab oma töötajate poolt nende töökohustuste täitmisel kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. «Mis tähendab, et ettevõte peaks kahju töötajate eest kinni maksma,» selgitas Mody.

Küsimusele, kust see raha tuleb, kui pank on likvideeritud ja rahatu ning selle kustutamine ettevõtteregistrist on peatatud vaid käimasoleva kohtuprotsessi tõttu, vastas Mody, et asi on põhimõttes.

Kohus motiveeris panga kasuks tehtud otsust sellega, et Tiit Harju ja Alik Karajev tegutsesid tahtlikult teenistushuvide vastaselt väljaspool Nowe panga antud volituste piire ja neile pandud töökohustusi. Nende tegevus oli vastuolus panga eesmärkidega ja nad ei väljendanud panga tahet, leidis kohtunik.

Seetõttu asus kohus seisukohale, et Nowe pank ei saa kanda vastutust, kuna kahju on tekitatud küll panga töötajate süül, kuid mitte töötajate poolt teenistuskohustuste täitmisega. Samuti ei tulene tsiviilkoodeksist, et ettevõttele võidakse panna varaline vastutus kriminaalasjas süüdi mõistetud töötajate tegude eest.

Nowe panka esindav advokaat Ilmar Straus nimetas ühe põhjusena, miks Nowe pank ei vastuta Himalaya raha kadumise eest, et panga töötajad ei andnud seda Samusenkole üle mitte Nowe pangas, vaid mujal.

Jaanus Mody väitis vastu, et raha üleandmise koht ja aeg pole oluline. Ta märkis, et Nowe pangal omal ajal oli küllalt vara ning pank on alati teadnud Himalaya nõudest. Himalaya kaebab kohtuotsuse edasi ringkonnakohtusse, kinnitas Mody.

1992. aastal Pärnus asutatud ASi Himalaya omanik on Merike Poudel, kellele kuulub Pärnus toiduainetekauplus. Himalayale kuuluvaid ruume Tallinnas Männikul rendib hotell Dzingel ja REMA kauplus.

1995. aasta mais tegevuslitsentsi kaotanud ja pangandustegevuse lõpetanud Nowe pangale heitis Eesti Pank tollal ette häid pangandustavasid rikkuvate operatsioonidega tegelemist.

Nowe panga viimane, Eesti Panga poolt neli korda vähendatud bilansimaht oli 65 miljonit krooni, millest klientide hoiused moodustasid 10 miljonit krooni. Panga omanikeks olid valdavalt korterites registreeritud aktsiaseltsid.

Hetkel kuum