11. juuni 1997 kell 22:00

Euroopa komisjon otsib kompromissi

Komisjoni allikas ütles, et Prantsusmaale esitatakse kaks stabiilsuspakti lisaresolutsiooni, kui pakti 16. ja 17. juunil Amsterdamis arutama hakatakse.

Üks resolutsioon puudutab majanduspoliitika koordineerimist ja teine ELi koostööd tööhõivepoliitika vallas.

Esmaspäeval Luksemburgis toimunud kohtumisel peatas Prantsuse rahandusminister Dominique Strauss-Kahn stabiilsuspakti arutelu ja nõudis, et sinna lisataks peatükk, mis käsitleb tööhõive ja majanduspoliitika ühendamist.

Ühtlasi tähendab see, et hõiveküsimuses on Prantsusmaa asunud samale seisukohale, millel Euroopa komisjon on olnud juba ammu. Ent kui komisjoni esimees Jacques Santer tegi sellekohase ettepaneku aasta eest Firenze tippkohtumisel, siis lükati see Saksamaa algatusel tagasi. Nüüd näib komisjon Prantsuse uue valitsuse ettepanekust õhinaga kinni haaravat.

Mõlemad viitavad Maastrichti lepingu teisele paragrahvile, kus on öeldud, et nii ELi kui ka rahaliidu eesmärk on tagada hõive ja sotsiaalhüvede kõrge tase. Samuti paragrahvile 102a, kus öeldakse, et liikmesmaade majanduspoliitika peab kaasa aitama teise paragrahvi eesmärkidele.

Pakti suhtes oli põhimõttelisele kokkuleppele jõutud juba detsembris Dublinis. See kehtestab ELi liikmesriikide eelarvele ranged nõuded, kui Euroopa majandus- ja valuutaliit jõustub 1. jaanuaril 1999, ning nõuab nõudeid rikkuvate riikide trahvimist.

Komisjon püüab muuta lisaresolutsioonidega pakti Prantsusmaale sedavõrd vastuvõetavaks, et ta saaks sellega Amsterdamis ühineda.

Eksperdid arvavad siiski, et paktile Amsterdamis alla kirjutada ei õnnestu, vaid selleks korraldatakse juuni lõpus uus erakorraline tippkohtumine. Kuna EMUks on ettevalmistusi tehtud 2,5 aastat ja nendega ollakse ajagraafikus, siis see paarinädalane viivitus rahaliidule ohtlik ei ole. REUTER-BNS-KL-ÄP

Hetkel kuum