15. juuni 1997 kell 22:00

Lätis suureneb metsa väljavedu

1997. aasta esimese kolme kuu jooksul veeti Lätist välja 79,2 miljoni lati (1,87 mld krooni) eest metsamaterjali, mis moodustab 37,8% Läti kogu ekspordist sel ajavahemikul.

Riigi statistikakomitee andmeil eksporditi tänavu esimese kolme kuu jooksul 38,8 miljoni lati eest saematerjali (1996. aasta samal ajal 21,5 miljoni eest), ümarpuitu 8,7 miljoni (1996. a algul -- 5,7 miljonit), vineeri 8,7 miljoni (1996. a -- 7,4 miljonit), mööblit 8,7 miljoni (1996. a algul -- 5,7 miljonit) ja küttepuitu 4,1 miljoni lati ulatuses (1996. a algul -- 800 000 lati ulatuses).

Kõige enam on eelmise aasta esimese kolme kuuga võrreldes kasvanud küttepuidu väljavedu -- ca 3,7 korda, saematerjali eksport on suurenenud 1,6 korda.

Saematerjali veetakse enamasti Suurbritanniasse ja Saksamaale, ümarpuitu Skandinaavia riikidesse, peamiselt Rootsi.

Metsamaterjali ekspordi mahu suurenemise peapõhjusena näeb Läti metsaamet Läti toodangu madalat hinda ning eksporditava toodangu arvelevõtmise süsteemi korrastamist.

Läti metsaameti hinnangul oli Läti metsamaterjalide ekspordi maht mullu 1,7 korda suurem kui Eestil ja Leedul kokku. Tänavu esimese kolme kuuga ulatus metsa väljavedu rahaliselt väljendatuna 32 latini iga Läti elaniku kohta. Riikides, kuhu Läti oma metsamaterjali tarnib, on see näitaja siiski 6--10 korda suurem. ETA

Hetkel kuum