31. juuli 1997 kell 22:00

Liinat loob hotelligruppi

Kaks päeva enne ASi Hotell Olümpia vähemusaktsiate ostupakkumuse esitamise tähtaja lõppu 16. juulil otsustasid Olümpia senised aktsionärid erakorralisel üldkoosolekul suurendada ettevõtte aktsiakapitali ja ühendada ASi Hotell Olümpia ja ASi Inn Grupp äriprojektid ASiks Reval Hotel Group.

AS Hotell Olümpia emiteeris lisaaktsiaid ja andis need mitterahalise tehingu teel üle Inn Grupile, rääkis Inn Grupi juhatuse esimees Andres Liinat. Inn Grupp tasus aktsiate eest oma majandustegevuse üleandmisega ASile Hotell Olümpia. Avalikkust sellest ei teavitatud.

Aktsiakapitali suurendamise ja kahe ettevõtte ühendamise tulemusel otsustati luua suurem hotelligrupp, mis peale Inn Grupi ja Olümpia hotelli senise majandustegevuse ülevõtmise kavatseb hotellimajandust laiendada ka naaberriikidesse.

Olümpia hotelli majandustegevuse korraldamiseks asutatakse tütarettevõte, mille kõik aktsiad hakkavad kuuluma Reval Hotel Groupile.

ASi Hotell Olümpia aktsiakapital on praegu 13,63 miljonit krooni, millest 36,5 protsenti kuulub Baltic Republics Fundile ja 20 protsenti Inn Grupile.

Samal ajal lõpetab Inn Grupp aktiivse tegutsemise operaatorfirmana ja jätkab tegevust Reval Hotel Groupi aktsionärina, teatas Liinat.

Forekspanga peamaakleri Tõnu Vanajuure hinnangul oli Reval Hotel Groupi moodustamise ja aktsiate avaliku müügi lõppemise sattumisega samale tähtajale tegemist hea ajastusega. «Ma ei tahaks öelda välja mingeid väiteid, mille taga ma fakte ei tea, siin võib kõike arvata ja mõelda,» jäi ta Olümpia aktsionäride otsust kommenteerides umbmääraseks.

«Kindlasti näen ma aktsiahinna ülesminekut,» märkis Vanajuur. Ta lisas, et ASi Hotell Olümpia aktsia hind võiks kerkida 200 kroonini.

Aktsiate avaliku müügi käigus müüdud 25 protsendile aktsiatest laekus 1266 pakkumust. Müüdi 311 785 aktsiat kogumahus 163,7 miljonit krooni. ASi Hotell Olümpia ühe aktsia tasakaaluhinnaks kujunes 525 EVP-krooni ehk ligi 172 krooni.

Inn Grupi juhatuse esimehe Andres Liinati sõnul saavad Reval Hotel Groupi tekkimisest kõige rohkem kasu tulevased projektid. Reval Hotel Group plaanib ka börsile minekut. Inn Grupp ei oleks Liinati sõnul iseseisvalt börsile pürginud.

Peale Olümpia aktsiate kuulub Reval Hotel Groupile ka 90 protsenti ASi Taimekt, 50 protsenti hotelli Strand ja 1,8 protsenti ASi ETK Hotellid aktsiatest. Liinati sõnul ei muuda uue hotelligrupi moodustamine Olümpia hotelli tegevuses sisuliselt midagi. Midagi ei muutu ka turusituatsioonis, väitis ta.

Reval Hotel Groupi tegevjuht valitakse augusti teisel poolel toimuval üldkoosolekul, eeldatavasti saab selleks Andres Liinat.

Hetkel kuum