5. august 1997 kell 22:00

Venemaa korraldab rublareformi

Jeltsin teatas, et vanad rahatähed vahetatakse uute vastu välja järk-järgult ning senised kupüürid käibivad koos uute rahatähtedega paralleelselt kogu 1998. a. Alates 1999. a 1. jaanuarist kõrvaldatakse vanad rahatähed küll käibest, kuid pangaasutused on kohustatud neid vastu võtma kuni 2002. a lõpuni, kinnitas Jeltsin.

President kirjutas ühtlasi alla korraldusele Venemaa rahamärkide nominaalväärtuse ja hinnamastaabi muutmisest, mis kohustab valitsust 1. septembriks välja töötama uuele rublanominaalile üleminekuks vajalike abinõude rakendamise korra. Korralduses nõutakse samuti kõigi 1998. a eelarveliste ja muude rahaliste aruannete ja plaanide koostamist uutes hindades.

Rublareform kajastab Venemaa rahanduse ja majanduse stabiliseerumist ning aitab lihtsustada rahalisi arveldusi. See aitab kaasa Venemaa majanduse «dedollariseerimisele» ning seda võib vaadelda kui «joone alla tõmbamist 1991.--1992. a alanud majandusreformidele».

Turuanalüütikud näevad Venemaa rublareformi kavas selget märki, et Venemaa valitsus kavatseb jätkata inflatsiooni alandamise ning stabiilse rubla hoidmise poliitikat. Äsjane otsus tuli hetkel, mil Venemaa firmad otsivad võimalusi tulla rahvusvahelistele kapitaliturgudele.

President lubas, et reformiga keegi midagi ei kaota ja see ei too endaga kaasa uut inflatsiooni ega jäta inimesi oma säästudest ilma. Jeltsin tunnistas, et kõik viimase 50 aasta jooksul Venemaal toimunud rahareformid on põhjustanud kaotusi elanikele, kuid sedapuhku püütakse seda vältida.

Selles kahtleb aga Venemaa pangaliidu asepresident Vjat?eslav Zahharov, kelle arvates võib reform anda hoobi sotsiaalselt kaitsetute elanikkonnakihtide pihta. «Keegi ei saa tagada, et rubla tuhandekordne denominatsioon muudab samavõrra turuhindu. Need võivad alaneda kõigest 500 või 700 korda, sest riik ei suuda turgu kontrollida,» ütles ta.

Venemaa majandusteadlase Mihhail Deljagini sõnul on kavandatav reform puhttehniline abinõu. Venemaa juhtkond on rahatähtede nominaali vähendamist kavandanud 1993. a peale. Reform on nüüd saanud võimalikuks, sest inflatsioonist on jagu saadud ja põhikaupade hinnad on stabiilsed. 1996. a inflatsioonitase oli Venemaal 22% ning selle aasta prognoos on 11%.

Esialgu pole infot 1998. a käibele tulevate rahatähtede kujunduse kohta, kuid üldsus on soovinud, et neil oleksid kosmonaut Juri Gagarini, kirjanik Lev Tolstoi, laulja Fjodor ?aljapini, baleriin Galina Ulanova ja jalgpallitäht Lev Ja?ini portreekujutis.

Uuel aastal tulevad käibele uued 1-, 5-, 10- ja 50-kopikalised, 1-, 2-, 5- ja 10rublased mündid ning kupüürid alates viierublasest kuni 500rublaseni.

Keskpanga asepresidendi Vjat?eslav Solovjovi kinnitusel on keskpangal piisavalt valuutareserve, et vältida dollari tõusu seoses eelseisva reformiga. Ta võrdles praegust reformi 1961. a rahareformiga, mil rublad vahetati välja vahekorras kümme ühe vastu, kuid toonitas, et sedapuhku pole tegemist mitte kohese rahatähtede väljavahetamisega, vaid ainult «kolme nulli ärakoristamisega». Praeguse kursi järgi võrduks sel juhul üks Eesti kroon ligikaudu 40 kopikaga.

Keskpanga president Dubinin pidas oluliseks hinnatõusu pidurdajaks seda, et võetaks kasutusele hindade topeltmärgistamine. RIA NOVOSTI-REUTER-ETA-ÄP

Hetkel kuum