17. august 1997 kell 22:00

Haigushüvitistest

Juulikuust kehtib haigus-, hooldus- ja sünnitoetuste arvutamise uus kord. Selle alusel arvutatakse toetusi 6 kuu keskmise töötasu järgi. Töötaja haigestumisele eelnenud 6 kalendrikuu sotsiaalmaksuga maksustatud summad liidetakse ja jagatakse perioodi kalendripäevade arvuga.

Kui töötaja on töötanud tööandja juures vähem kui 6 kuud, liidetakse haigestumise kalendrikuule eelnenud kalendrikuudel temale arvestatud sotsiaalmaksuga maksustatud summad. 1 kalendripäeva keskmine tulu arvutatakse saadud üldsumma jagamisel 180ga.

Kui töötaja töötas haigestumise ajal täistööajaga, suurendatakse tema ühe kalendripäeva keskmine tulu summani, mis saadakse valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära jagamisel 30ga. Kui töötaja töötas haigestumise ajal aga osalise tööajaga ja tema palk on kuupalga alammäärast väiksem, suurendatakse ühe kalendripäeva keskmine tulu summani, mis saadakse proportsionaalselt töötajale kuupalga alammäärast arvutatud summa jagamisel 30ga.

Hetkel kuum