10. september 1997 kell 22:00

Canon on tuntud ja levinud kaubamärk

Aprillis ja mais korraldas Mainor Marketing kogu Eestit hõlmava turu-uuringu paljundusmasinate ja fakside kohta. Selle käigus küsitleti 308 firma vastavat tehnikat kasutavat töötajat ning tehti 21 süvaintervjuud firmale kontoritehnika ostmist otsustava personaliga.

Kontoritehnika kasutajatele loeti ette üheksa paljundusmasina ja faksi kaubamärki. Seostamist kontoritehnika, foto/video vmt ei nõutud. Järelikult ei saa otseselt väita, et toodud kaubamärgid just kontoritehnika poole pealt tuntust omaksid. Samas omab kaubamärgi üleüldine tuntus olulist rolli tarbija suhtumise kujundamisel selle eri tootegruppidesse.

Kaubamärgid võib jagada tuntuse poolest kolme gruppi:

? Canon, Panasonic, Xerox, Olivetti, Konica ja Sharp -- nimi tuttav üle 90% vastanutest;

? Minolta -- nimi tuttav ligikaudu pooltele;

? Mita ja Ricoh -- nimi tuttav viiendikule.

Kontoritehnika ostmist otsustavate töötajatega süvaintervjuusid tehes paluti intervjuu alguses nimetada kaubamärgid, mis seostuvad koopiamasinate ja faksidega.

Koopiamasinaid valmistavatest firmadest nimetas Canonit 100% küsitletutest, lisaks nimetas 67% Xeroxit ja 33% Panasonicut.

Seega on Canoni koopiamasinad saavutanud Eestis väga hea tuntuse, mille aluseks on peamiselt isiklikud kogemused ja reklaam.

Panasonicu nii suur tuntus on ilmselt fakside tuntuse kaasmõju.

Fakse valmistavatest firmadest nimetas Canonit 86%, Panasonicut 76% ja Xeroxit 19% vastanutest. Seega on tuntuse osas üsna võrdselt liidriteks Canon ja Panasonic.

Koopiamasinate hulgas on Canon hetkel ülekaalukas liider. 61% vastanutest on kasutanud selle firma koopiamasinaid.

Canonile järgnevad suure vahega Xerox -- 21%, Sharp -- 7% ja teised tunduvalt väiksemate kasutajate osakaaludega.

Fakside hulgas on kasutamise osakaalu poolest liider Panasonic -- 41%, järgneb Canon -- 34% ning suure vahega Brother -- 6% ja teised väga väikeste kasutusprotsentidega.

Hetkel kuum