7. oktoober 1997 kell 22:00

Küttekulu saab välja arvutada

Ruumi kütmiseks ligilähedaselt vajaliku soojusenergia hulga määramiseks peab teadma ruumi kubatuuri ja soovitavat ruumi sisetemperatuuri.

Kõrvalolev diagramm on koostatud lähtuvalt praktikas kogutud andmetest. Eeldatud on, et õhk vahetub ruumis üks kord tunnis, ruumil on neli seina ja ta asub katuse all.

Diagrammil A on toodud hästi isoleeritud ruumide kütmiseks vajalik soojuslik võimsus (keskmine soojusläbikandetegur on 0,4). Halvema soojusisolatsiooniga ruumide soojusläbikandetegur on 1,0 ning nende kütmiseks vajalik võimsus on toodud diagrammil B.

Nende diagrammide abil on võimalik koostada ainult ligikaudset standardsete ruumide kütte eelarvestust. Täpsemate tulemuste saamiseks on võimalik kasutada arvutiprogrammi. Sinna sisestatakse andmed hoone mõõtmete, ehitusmaterjalide, nõutavate temperatuuride kohta öösel ning päeval jne. Tulemusest saab näha vajaliku kütteenergia hulka ja selle maksumust aastas. ÄP

Hetkel kuum