20. oktoober 1997 kell 22:00

USA vaeb Genini hagi menetlust

Kirikali sõnul käib USA föderaalkohtus praegu eelmenetlus, mille vältel on õigus nii hagejal kui kostjal põhjendada oma väiteid ja esitada vastulaused vastaspoole väidetele.

Kirikal avaldas lootust, et föderaalkohus teeb otsuse selle kohta, kas Eastern Crediti hagi allub USA jurisdiktsioonile, veel sel aastal. Seda enam, et hagi esitamisest on möödunud juba üle aasta.

Eastern Credit esitas oma hagis 203 miljoni kroonise nõude, lähtudes kunagise Sotsiaalpanga Koidu filiaali ostmisega tekitatud väidetavast kahjust.

Kirikal juhtis tähelepanu asjaolule, et seesama föderaalkohus tegi septembris otsuse Genini ühe teise analoogse hagiavalduse kohta, leides, et see ei allu USA jurisdiktsioonile. Genin oli oma Moldova ja Rumeenia energeetikaturul tegutsevate firmade kaudu ostnud sama malli kasutades üles nõude ühe Moldova tööstusassotsiatsiooni vastu ning üritas tsiviilvaidlust USA pinnale tuua.

Innovatsioonipanga ja Eesti Panga vaidlus selle üle, kas pangainspektsioonil on õigus pärida andmeid krediidiasutuse aktsionäride ja nendega seotud isikute kohta, tuleb Tallinna halduskohtus arutusele sel reedel.

Eesti Panga kaebus halduskohtu otsusele, millega loeti Eesti Panga nõukogu otsus Innovatsioonipanga tegevuslitsentsi tühistamise kohta kui motiveerimata haldusakt seadusevastaseks, tuleb Tallinna ringkonnakohtus arutusele eeldatavasti novembri lõpus.

Hetkel kuum