26. oktoober 1997 kell 22:00

Kreeditarve korrigeerib käivet

Kuigi kehtiv käibemaksuseadus (KMS) ja seaduse rakendamise kord kreeditarve väljastamist ei sätesta, on see teatud arvestuslõikude korrigeerimiseks vajalik. Oluline on jälgida, et kreeditarve vastaks KMS § 24 sätestatud tingimustele, s.t sellel oleksid kõik arvele kohustuslikud rekvisiidid.

Müügi tõhustamiseks lepitakse kliendiga sageli kokku, et teatud müügimahu saavutamisel on kliendil õigus allahindlusele. Kuna kliendi õigus allahindlusele tekib pärast ostu sooritamist, tuleb käibe korrigeerimiseks koostada kreeditarve. See võimaldab nii müüja tegeliku käibe, s.t maksustatava käibe ja makstava käibemaksusumma, kui ka ostja ärikulu ja käibemaksuarvestuse korrigeerimist samal maksustamisperioodil.

Kui müüja on esitanud ostjale arve, kuid kauba või teenuse võõrandamist tegelikult ei toimu, on müüjal lubatud teha käibemaksu tagasiarvestus sellelt arvelt juhul, kui ostja on teatanud kirjalikult kauba või teenuse ostmisest loobumisest.

Kuna kliendi vabas vormis kirja alusel on müüjal üldjuhul võimatu automatiseeritud arvestusregistreid korrigeerida, on tehniliselt ainsaks võimaluseks kreeditarve koostamine ja kajastamine. Kui ostja ei ole tellimust oma arvestuses eelnevalt kajastanud, puudub temal kreeditarve kajastamise vajadus.

Pärast tehingut ja arve väljastamist võib selguda, et müüdud kauba kogused ei vasta arvel kajastatud kauba kogustele või et arvel kajastatud kauba väärtus erineb kokkulepitud väärtusest. Tehingu tõeseks kajastamiseks tuleks algselt koostatud arve annulleerimiseks koostada kreeditarve ja uus müügiarve õigete väärtustega.

Kui kliendile antakse õigus teatud perioodi jooksul tehing tühistada ja kaup tagastada, soovitan pooltevahelises lepingus sätestada ka tehingu tühistamise kord. Selles on üheks tingimuseks, et ostja teatab kirjalikult tehingust loobumisest ja müüja väljastab selle alusel kreeditarve.

KMS § 17 alusel peab maksukohustuslane eelmiste perioodide kohta esitatud käibedeklaratsioonide andmete muutmisel esitama maksuametile õiendi, mis vastab rahandusministri kehtestatud vormile. Seega, kui kreeditarvega korrigeeritakse mõne eelneva maksustamisperioodi käivet, tuleks koostada muudatuste kohta õiend. Nii on võimalik saavutada käibe õige kajastamine ettevõtte raamatupidamises ja käibemaksu arvestuses ning samas ka laoarvestuse korrektsus. ( Vt samal teemal 20.10.97. ÄP)

Hetkel kuum