26. oktoober 1997 kell 22:00

Raamatupidamise ABC ärijuhile

Raamatupidamiskohustuslane on kohus- tatud korraldama raamatupidamisarvestust nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine lähtudes heast raamatupidamistavast. IASC (rahvusvahelise raamatupidamise standardite komitee) loeb fundamentaalseks järgmisi raamatupidamise põhimõtteid:

- tegevuse jätkuvuse põhimõte -- majandusüksust käsitletakse jätkuvalt tegutsevana;

- järjepidevus -- eeldatakse, et samu raamatupidamispõhimõtteid kasutatakse järjepidevalt perioodist perioodi;

- tekkepõhisus -- majandustehinguid kajastatakse siis, kui need on toimunud, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Muud põhimõtted on: olulisus, mõistetavus, usaldatavus, sisu on tähtsam kui vorm, neutraalsus, konservatiivsus, võrreldavus, õigeaegsus, aktuaalsus, kompromiss kasu ja kulude vahel, õige ja õiglane kajastamine ning õige ja usaldusväärne ülevaade.

Hetkel kuum