27. november 1997 kell 22:00

Ärimehe maaost Viimsis takerdub vaidlustesse

Raivo Aavistot esindava ASi I-Ekspert omaniku Kristjan Alaküla sõnul teadis ta ihaldusväärsest kinnistust seetõttu, et oli varemalt kohtunud kinnistu ühe kaasomanikuga. Sõitsime Amserv Grupi nõukogu esimehe Raivo Aavistoga Viimsis ringi ja sealt see soov tekkiski, ütles Alaküla.

Amserv Grupi nõukogu esimehe Raivo Aavisto sõnul on tegemist pretsedendiga. Ühele kaasomanikule tagastatakse sellel kinnistul pool maad ja teine kaasomanik erastab ostueesõigusega. «Olen nõus ostma eelkõige maad, sest kinnistul asuv maja on väikese väärtusega. Minu suurim soov on, et vald ja kaasomanikud saavutaksid kompromissi. Olen nõus rahaliselt toetama katastriüksuse toimiku moodustamist. Peaasi, et asi laheneks kõigile sobival viisil,» ütles Aavisto.

Pärija Eha Haugi sõnul sai ta testamendi alusel pool mõttelist osa Viimsi vallas asuvast kolmetoalisest elamust. Omandiõigust tõendavate dokumentide seas on veel olemas akt, mis määrab kindlaks kahele kaasomanikule eraldatud maavalduse piirid. «Kui mina pärisin pool maja, peaksin saama poole maast. Teine kaasomanik saab teise poole majast ja poole maast. Nii lihtne see olekski,» ütles Haug.

Haug lisas, et teine kaasomanik tellis maa ülemõõdistamise, mille käigus muutus maatükk esialgsega võrreldes suuremaks. Vallavalitsuse määruse järgi moodustati uus maaüksus uue pindalaga ja maakatastris registreeriti uued andmed. Teisele kaasomanikule eraldati 2/3 maast. Haugile jäeti 1/3.

Asjaõigusseaduse järgi on selline krundi jaotamine vale. Maa peab olema jagatud täpselt samas vahekorras, nagu sellel olev hoone, lisas Haug.

Haug pöördus notari poole, kes tegi selgeks, et vald peab oma määruse tühistama. Haugi sõnul tunnistas ka Viimsi valla maanõunik, et otsus kuulub tühistamisele.

Augustis 1997 tegi Harju maavalitsus otsuse, et Viimsi vallavalitsuse otsus on kehtetu. Vald tühistas oma otsuse, kuid seni ei ole uut otsust tehtud, ütles Haug.

Viimsi valla maanõuniku Madis Saretoki sõnul tuleb Haugil ja teisel kaasomanikul oma kulu ja kirjadega tellida katastriüksuse mõõdistamise toimik ja see maakatastris registreerida. Pärast seda saab Haug oma poole ja teine kaasosanik poole oma maast. «Vald ei pea neljakohalise numbriga toimikut ise koostama, « ütles Saretok.

Hetkel kuum