30. november 1997 kell 22:00

Avansilised maksed

Tulumaksuseaduse § 31 alusel peab ettevõte, v.a kindlustusselts, tasuma tulumaksu avansilisi makseid iga kuu 25. kuupäevaks. Makseid tasutakse 1/12 ulatuses eelmisel maksustamisperioodil esitatud tuludeklaratsioonis arvutatud tulumaksust. Kui ettevõtte majandusaasta ühtib kalendriaastaga, võetakse 1998. a avansiliste maksete määramise aluseks 1997. a esitatud 1996. a tuludeklaratsioonis arvestatud tulumaksu summa. Kui ettevõte oli 1996. a kahjumis, pole ta kohustatud 1998. a tulumaksu avanisilisi makseid tasuma. Samuti siis, kui eelmiste maksustamisperioodide kahjumi edasikandmise tõttu jooksval maksustamisperioodil kasum puudub. Füüsilisest isikust ettevõtja tasub tulumaksu avansilisi makseid kvartaalselt. Esimesel maksustamisperioodil ei ole ettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja kohustatud tulumaksu avansilisi makseid maksma. Kui maksumaksja tulu on jooksval maksustamisperioodil tema arvestuste järgi väiksem eelmise maksustamisperioodi tulust, on tal õigus taotleda maksuametilt avansiliste maksete vähendamist.

Hetkel kuum