30. november 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Hüvitusfond. Hüvitusfondi bilansimaht oli oktoobri lõpus 1,69 mld kr. Kuuga suurenes bilansimaht 16,2 mln krooni ehk 1% võrra. Hüvitusfondi oktoobri majandustegevuse tulem oli 9,2 mln kr ja esimese kümne kuu tulem 129,8 mln krooni. Fondi oktoobri tuludest moodustasid intressitulud 12,1 mln kr ning tulu investeeringutelt 3,9 mln krooni. Sama perioodi kulud moodustasid 7,0 mln krooni. HFi käesoleva aasta planeeritud majandustegevuse tulem on 145 mln kr, millest 10 kuuga on täidetud 90% ehk 129,8 mln kr.

- EMV. EMV 1997. aasta 10 kuu konsolideeritud netokäive oli 388 mln kr ja puhaskasum 22,7 mln kr, mis moodustab aasta prognoosist vastavalt 81% ja 76%. Oktoobri konsolideeritud käive oli 62,8 mln ja kasum 3,3 mln kr. 1997. aasta konsolideeritud käibeks prognoosis ettevõte 480 mln ning konsolideeritud kasumiks 30 mln kr.

- Hoiupank. Hoiupank sõlmis reedel 52 mln Saksa marga (416 mln kr) suuruse sündikaatlaenu lepingu. Laenu võeti kuueks kuuks, kuid Hoiupangal on õigus lepingut pikendada aastani. Laenu intressimääraks kujunes Saksa marga Libor + 0,5%. Lepingu kohaselt laekub raha järgmisel nädalal, sündikaatlaenust saadavaid vahendeid kasutatakse olemasolevate laenude refinantseerimiseks ja likviidsuspuhvri suurendamiseks.

- Tallinna külmhoone. Tallinna külmhoone sõlmis 28. novembril tingimuslikud ühinemislepingud. Vastavalt lepingutele ühendatakse AS Piimar ja AS Jäälill Tallinna Külmhoone ASiga. Ühinemislepingud jõustuvad tingimusel, et Tallinna külmhoone omab enne käesoleva aasta 31. detsembrit 100% ASi Piimar ja 100% ASi Jäälill aktsiatest.

Hetkel kuum