1. detsember 1997 kell 22:00

ERAA viskas 52 liiget välja

Nädal tagasi ilmus Äripäevas 55 Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) liikme allkirjaga kutse, kus 1/10 assotsiatsiooni liikmeid kutsub mittetulundusühingu ERAA põhikirja järgi 10. detsembril kokku erakorralise üldkogu. Erakorraliselt soovis grupp ERAA liikmeid kinnitada assotsiatsiooni uue põhikirja, tagasi kutsuda praeguse ja valida uue nõukogu.

ERAA nõukogu reageeris sellele kutsele reedel 28. novembril ja otsustas 52 erakorralise koosoleku kokkukutsujat ERAA liikmete hulgast välja arvata. Kutsele volituste alusel alla kirjutanud Heiki Paarop Aatomik-Transpordi ASist väitis, et liikmed pole ajakirjanduses mingeid valeandmeid avaldanud ja avaldas imestust, et kutse lehte paneku eest heideti organisatsioonist välja üle 50 liikmesfirma. «Meie advokaat juba tegeleb selle otsuse kohtuliku vaidlustamisega,» lisas ta. Tema sõnul peetakse ERAA erakorraline üldkogu kuulutatud ajal ja kohas kindlasti, kuigi ERAA sekretariaat juba levitab üldkogu ärajätmise vihjeid.

ERAA peasekretär Toivo Kuldkepp väitis, et grupp firmasid tegi juba varem nõukogule ettepaneku ERAA erakorraline üldkogu kokku kutsuda, kuid nende pöördumine polnud formaaljuriidiliselt korrektne. «Mõne liikme tegevus on suunatud assotsiatsiooni lõhkumisele, allkirjade kogumisel on kasutatud mitme ERAA liikme suhtes nii pettust kui ka väljapressimist,» kommenteeris Kuldkepp. Tema sõnul on mõjutatud ASi Nõmme Auto ja ASi Hesa Truck.

Koosoleku kokku kutsunud ERAA liikmed väidavad, et nõukogu jagab rahvusvahelisi veolube suva järgi, ei anna assotsiatsiooni lihtliikmetele piisavalt infot ja on ebaeetiliselt läbi surunud sellise uue põhikirja vastuvõtmise, mille kohaselt nõukogu ise koostab ja kinnitab ERAA eelarve ja käsutab oma äranägemisel ERAA raha. Vaidlusaluseid teemasid on veel, eeskätt süüdistatakse nõukogu selles, et nad juhivad rohkem kui 400 liikmega mittetulundusühingut nagu endale kuuluvat aktsiaseltsi.

«Leian, et tegu on eeskätt ERAA nõukogu liikmete eetikakriisiga ja meie assotsiatsioonist väljaheitmine ajalehes kuulutuse avaldamise eest on nii ennekuulmatu demokraatia rikkumine, et seda ei oska isegi kommenteerida,» ütles ASi Svex Eesti juhatuse esimees Jaan Lepp.

«Mingit kriisi pole, kuigi mõni ERAA liige püüab seda kunstlikult tekitada,» ütles Kuldkepp. Tema sõnul saavad kõik liikmed lähipäevil avalduse, mis selgitab ERAA nõukogu senise tegutsemise põhimõtteid ja annab hinnangu opositsiooni tegevusele.

Hetkel kuum