3. detsember 1997 kell 22:00

Ostja meelespea

Sagedus -- Juhtmeta telefonide lubatud sagedusstandardid on CT-1 ja CT-2. Esimene on analoogtelefonide sagedus vahemikus 914--915 MHz ja 956--960 MHz ning teine digitaaltelefonide sagedus vahemikus 864--868 MHz. Küsige konkreetset sagedust, millel telefon töötab! DECT-telefone on lubatud kasutada 1800 MHz diapasoonis. Standard CT0 ehk sagedus vahemikus 27--49 MHz on Eestis keelatud. Kui telefonil on elekterside inspektsiooni heakskiit, on selle kasutamine Eestis lubatud.

Raadius -- Tavaliselt on traadita telefoni tööraadiuseks 300 meetrit lagedal maal. See tähendab, et betoonehitistes ja suurtes majades on tegevuspiirkond tunduvalt väiksem.

Intercom -- Enamikul traadita telefonidel on ka nn intercomi võimalus ehk laual asetseva jaama ja kaasaskantava toru vahelise side võimalus. See on kasulik, kui toru on pidevalt liikuva inimese käes ja on vaja suhelda näiteks sekretäriga, kes istub laua taga.

DECT -- DECT-telefonid sarnanevad kohaliku mobiilivõrguga: neil on oma tugijaamade võrk, mille leviulatuses saab kasutada mitut toru ja kõnesid vastavalt vajadusele suunata või konverentsiks ühendada.

Salastatus -- Kui side on digitaalne, on pealtkuulamine keerulisem, veel parem aga, kui kõnet saab kodeerida. Suurtes majades, kus võib sarnaste telefonide kasutajaid palju olla, võib muidu juhtuda, et tahtmatult saavad ka naabrid traadita telefoniga tehtud kõnesid pealt kuulata või teie arvel helistada.

Hetkel kuum