4. detsember 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Ühispank. Eesti Ühispanga novembri puhaskasum oli 6,1 mln kr, mis oli väärtpaberiturgude langusest tingituna prognoositust väiksem. Üheteistkümne kuuga on Ühispank teeninud puhaskasumit 211,1 mln kr. Väärtpaberiportfelli ümberhindamise ja osalise realiseerimise tulemusena kandis Ühispank kahju 56,2 mln kr. Samas teenis pank novembris erakorralist kasumit 52,4 mln krooni. Arvestades, et olukord Eesti majanduses lähikuudel ei parane, ning seoses jätkuva ebastabiilsusega raha- ja kapitaliturgudel otsustas Ühispanga juhatus suunata panga ja allettevõtete detsembri kasum täiendavateks provisjonideks. Sellega seoses vähendas pank aasta kasumiprognoosi 211,1 mln kroonile. Ühispanga bilansimaht oli kuu lõpu seisuga 9,589 mld kr.

- EVEA Pank. EVEA Pank on käesoleva aasta üheteistkümne kuuga teeninud puhaskasumit 11,36 mln kr, novembrikuu puhaskasum oli 8 000 kr. Novembrikuu kasumi näitaja vähenes finantstehingutest saadud kahjumi tõttu, sealjuures väärtpaberitest saadi kahjumit 1,1 mln kr. Panga väärtpaberiportfelli maht oli perioodi lõpus 196,1 mln kr, sellest aktiivne aktsiaportfell oli 1,858 mln kr. EVEA Panga juhatus arutas 11 kuu tulemusi ning majandusaasta tegevuskasumi prognoosi täitmist. Arvestades muutunud olukorda finantsturul, otsustas EVEA Panga juhatus viia kasumiprognoos, vahepeal prognoositud 15 mln kroonilt tagasi aasta alguses kinnitatud 13 mln kroonile.

- Ühispank. Eesti Ühispanga nõukogu otsustas 3. detsembril aktsiakapitali suurendamise rahvusvahelistele turgudele suunatud GDRide (Global Depository Receipts) emissiooni teel. Emissioon viiakse läbi mitmes etapis, võttes arvesse panga arengut ja kapitalivajaduse kasvu, säilitades kõrget kasumlikkust. Ühispanga aktsiakapital on hetkel 296,75 mln kr.

Hetkel kuum