30. november 1999 kell 22:00

Eesti Energia peab maksma kahjutasu

Eile ja täna öösel laastanud torm tekitas suuri kahjusid ning palju ebamugavusi Eesti Energiale ja tema klientidele.

Äripäeva arvates peab Eesti Energia hüvitama klientidele elektrikatkestusest tekkinud kahju.

Eesti Energia müüb oma klientidele konkreetset kaupa ja peab vastutama kauba kvaliteedi eest. Eile hommikul oli aga 60 000 tarbijat veel pimeduses.

Energeetikud väidavad tõenäoliselt vastu, et tegemist on absurdse nõudmisega. Eesti Energia ei saa kanda klientide eest tormikahjusid, sest Gunnar Okkil pole võimalik sõlmida vanajumalaga kokkulepet, et Eesti jääb tormituultest puutumata. Sellepärast on liigne nõuda Eesti Energialt nende tarbijate kulude hüvitamist, kes on tormi tõttu kannatanud.

Energeetikud tegid kõik, et viimase viieteist aasta suurima tormi põhjustatud rikked kiiresti likvideerida. Näiteks telliti piirivalvelt helikopter, mis aitas operatiivsemalt saada teavet lõhutud elektriliinidest. Eesti Energia töötajad trotsisid hullumeelseid ilmastikutingimusi ja olid öö läbi tööl, et võimalikult kiiresti klientide elektrivarustus taastada. Inimvõimetel on aga piirid ja sellega peavad tarbijad arvestama.

Eesti Energia tegevusele tormikahjustuste likvideerimisel ei saa midagi ette heita. Kriitikat ei kannata aga energiaettevõtte ennetav tegevus ilmastikuriski minimeerimiseks.

Sarnane rajuilm tabas meie põhjanaabreid, kuid Soome elektritarbijad nii pikki ja massilisi elektrikatkestusi ei kogenud. Siit järeldus: Eesti Energia ei saa kogu süüd veeretada ilmataadi õlgadele.

Et tulevikus tormikahjustusi vähendada, tuleb tõsisemalt suhtuda elektriliinide korrashoidu. Puude murdumises võib süüdistada tuult, kuid selles, et nad langevad elektriliinidele, on süüdi ikkagi liinide haldaja.

Tarbijaid rahuldav lahendus näeb välja järgmine. Eesti Energia sõlmib klientidega lepingud, kus on kirjas poolte kohustused ja vastutus ning kehtestatud sanktsioonid, kui üks pool võetud kohustusi ei täida. Kui tarbija jätab elektri eest tähtajaks tasumata, siis maksab ta viivist ja lülitakse vooluvõrgust välja. Kui aga tarbija on sunnitud tormisest ilmast tingituna veetma näiteks rohkem kui tunni elektrita, maksab Eesti Energia talle iga järgneva elektrita veedetud minuti eest kahjutasu.

Ja kui elektrikatkestuse põhjus on energiaettevõtte hoolimatus (liinid ei olnud korras -- Aruküla alajaama juhtum), siis tunni pikkust armuaega ei ole ja tarbijale hüvitatakse kogu pimeduses veedetud aeg.

Hetkel kuum