Sirje Niitra • 25. oktoober 2001 kell 22:00

Laenu käendaja ohustab võlgade laekumist Maapanka

Kontuse sõnul on Virumaa Kommertspanga ja Eesti Maapanga vahel 29. detsembril 1995 sõlmitud liitumisleping tühine, sest selle on sõlminud nõukogu esimehed Raoul Üksvärav ja Arnold Põldmäe juhatusest mööda minnes.

Ka Eesti Pangale esitatud kahe panga liitumistaotlusele on alla kirjutanud samad isikud. Tollal kehtinud krediidiasutuste seaduse järgi olid krediidiasutuste juhtorganid aktsionäride üldkoosolek ja juhatus. Selle kohta on olemas ka riigikohtu lahend, mis ütleb, et nõukogu poolt aktsiaseltsi juhatuselt esindamisõiguse oma pädevusse võtmine on seadusevastane.

Eesti Pangale esitatud liitumistaotlusele lisatud dokumentide hulgas on küll Maapanga üldkoosoleku otsus panga reorganiseerimise kohta, kuid puudub Virumaa Kommertspanga oma.

Seda tunnistab ka tollane juhatuse esimees Malle Eenmaa. ?Liitumisega oli kiire ja Eesti Pangast öeldi, et piisab nõukogu otsusest,? selgitas ta toimunut. Eenmaa ise oli liitumislepingu sõlmimise ajal kõrge palavikuga voodis ja tema eest pidi alla kirjutama asetäitja Evi Kool. Ka teise panga poolt on tähtsale lepingule oma allkirja andnud juhatuse esimehe asemel tema kohusetäitja.

Kontuse sõnul on kohtupidamise käigus välja ilmunud veel teinegi liitumisleping, millel on nõukogu liikmete allkirjadele lisaks ka juhatuse liikmete omad. Tema sõnul ei muuda see aga asja, sest liitumislepingu tekstis on endiselt kirjas, et selle sõlmivad ?AP Virumaa Kommertspank nõukogu esimehe Raoul Üksvärava isikus ja AS Eesti Maapank nõukogu esimehe Arnold Põldmäe isikus. ?Alla võivad kirjutada ja dokumendi viseerida kes tahes,? leiab ta.

Kontus hakkas pankade liitumist uurima seoses sellega, et pankrotistunud Maapank nõuab temalt kui käendajalt sisse vanast Maapangast enne 1995. aastat võetud laenu, mille jääk on 24 000 krooni, kuid mis on intressi ja viiviste arvel tänaseks juba 80 000 kroonini kasvanud. Mees, kes esindab kohtus ennast ise, ütleb, et soovib teada, kas Maapank on ikka see õige isik, kellele ta raha peab tagastama.

Kontus teeb asjast ka teise järelduse: kui liitumislepingu sõlmisid nõukogu esimehed, siis ei saa juhatus ka selle eest vastutada ja Malle Eenmaad pole põhjust korruptsioonis süüdistada.

Pankrotis Maapanga juhataja Robert Närska kinnitab, et liitumislepingule on alla kirjutanud mõlemalt poolt nii nõukogu kui ka juhatuse liikmed. Tema sõnul protsessib Kontus pangaga, sest ei soovi käendatud laenu tagasi maksta.

Panka selles tsiviilasjas kohtus esindava vandeadvokaadi vanemabi Uno Veeringuga Paul Varuli advokaadibüroost ei õnnestunud eile ühendust saada, sest ta viibis kohtus.

Kontuse hagi arutamine Tallinna linnakohtus lükkus teisipäeval edasi, sest Eesti Pank ei esitanud liitumislepingu originaali. Järgmine istung on 4. detsembril.

Hetkel kuum