Digi-TVga on liitunud iga kaheksas eestimaalane

Digitaaltelevisioon on kodus olemas 13% Eesti elanikest selgub ETV ja ER uuringukeskuse tellitud elanikkonna tele- ja raadioküsitlusest, teatas ETV.

Aktiivsemad digitaaltelevisiooniga liitujad on olnud keskealised, kõrgema haridusega ja suuremates linnades elavad inimesed, kelle sissetulek pereliikme kohta on keskmisest kõrgem.

Samas 40% eestlaste ja 53% mitte-eestlaste kodudes ei ole digitaltelevisiooni ja nad ei ole huvitatud ka selle soetamisest. Digi-TVga ei soovi liituda eeskätt vanemad, sageli üksi või kahekesi elavad inimesed. Samuti need, kel täna võimalik kodus vaadata vaid kuni kolme telekanalit.

ETV ja ER uuringukeskuse tellitud küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS ajavahemikul 30. november – 29. detsember 2006 ja 12.jaanuar – 25. jaanuar 2007. Küsitluses selles osales 1090 eestlast ja 500 mitte-eestlast vanuses 15-74 aastat.

Eesti Raadio ja ETV uuringukeskus on 2007. aastal asutatud avalik-õigusliku ringhäälingu analüüsiüksus, mille peamiseks ülesandeks on pakkuda analüüside ja uuringute näol tuge ER ja RTV programmidele. Samuti kogub uuringukeskus teavet televisiooni, raadio ja uue meedia arengu kohta Eestis.

Hetkel kuum