27. november 2007 kell 11:31

Alternatiivturg sai stardiks valmis

Nädal tagasi, 19. novembril jõustusid alternatiivturu käivitamise eelduseks olevad Eesti väärtpaberituru seaduse muudatused ning finantsinspektsiooni kinnitatud alternatiivturu First North reglement.

Tänaseks on Tallinna Börsiga vastava lepingu sõlminud ning alternatiivturu nõustaja staatuse omandanud kuus nõustajat ning eellepingud alternatiivturu nõustaja staatuse omandamiseks on sõlmitud lisaks veel 6 tulevase nõustajaga, teatas täna Tallinna börsi kommunikatsioonijuht Tex Vertmann.

"Meil on hea meel, et pikalt ettevalmistatud väärtpaberituru seaduse muudatused on lõpuks jõustunud ning avanenud reaalne võimalus Eestis alternatiivturg käivitada. Riigi konkurentsivõime seisukohalt on oluline, et seadusloome toimub aegsasti ning on ajas edasivaatav, ettevõtjatega arvestav ja innovatsiooni soodustav. Olukorras, kus laenuraha ettevõtete jaoks kallineb, tuleb ettevõtjail avarama pilguga ringi vaadata ning kaaluda erinevaid finantseerimisvõimalusi. Börsile või alternatiivturule tulek võib uuendusmeelsele ettevõttele olla parim võimalus pikaajalise kapitali kaasamiseks, säilitades samas kontrolli ettevõtte juhtimisotsuste üle," sõnas Tallinna Börsi turuteenuste osakonna juhataja Kalle Viks.

Alternatiivturu First North eesmärgiks on anda leebemate reeglite abil laiemale ringile ettevõtetele võimalus arenguhüppe finantseerimiseks ning tekitada börsiettevõtete järelkasv, samal ajal pakkudes täiendavaid investeerimisvõimalusi investoritele. Ettevõtetele tähendab see väiksemat hulka kohustusi, investoritele aga suuremaid riske.

First North on OMX Exchanges’i loodud alternatiivturg, mis tänaseks on edukalt käivitunud Põhjamaades ning nüüdseks valmis ettevõtetega kauplemise alustamiseks ka kõigis Baltimaades.

Hetkel kuum