Sirje Rank • 16. detsember 2010 kell 10:11

Rootsi hõivepoliitika: madalam käibemaks töömahukatele teenustele

Täna ajalehes Dagens Industri avaldatud arvamusartiklis kirjutavad Rootsi rahandusminister Anders Borg ja majandusminister Maud Olofsson, et aeg on käes valimislubadused teoks teha ning alandada tööjõumahukate teenuste käibemaksu.

Täna võtab Rootsi valitsus vastu otsuse alustada eelnõu ettevalmistamist restorani- ja toitlustusteenuste käibemaksu alandamiseks, kirjutavad ministrid. Ühtlasi käivitatakse laiem mõjude analüüs, mis peaks välja selgitama käibemaksu alandamise mõju hõivele ning vastama küsimusele, kas sarnast maksukärbet võiks rakendada ka muudele teenustele (niivõrd kui see ELis võimalik on).

Ministrid argumenteerivad, et valitsusel tuleb jätkata meetmetega, mis loovad ettevõtluseks paremad tingimused, et loodaks töökohti endale ja teistele.

Eriti on vaja aidata neid ühiskonnagruppe, kellel on tihti raske tööturul kanda kinnitada – noored, sisserändajad, erihariduseta inimesed.

Siin oleks tööjõumahuka teenustesektori ettevõtetel väga suur potentsiaal. Käibemaksu alandamine sellistelt tööjõumahukatelt teenustelt aitab luua uusi töökohti ja vähendada struktuurset tööpuudust.

Ministrid nendivad heameelega, et erinevalt Rootsit 90ndatel aastatel tabanud kriisist, mil tööpuudus juurdus pikaks ajaks kõrgel tasemel, on praegusel kriisil hõivele palju väiksem negatiivne mõju. Ettevõtlikkus kasvab ja vähem inimesi jääb lootma riigi peale. Siingi on oluliseks hoovaks olnud valitsuse maksupoliitika, mille eesmärk on vähendada keskmise ja madalama palgaga inimeste jaoks vahet maksustamise järel kätte jäävate sissetulekute ja riigiabi vahel. See on motiveerinud inimesi abirahast elamisele töötamist eelistama.

Ministrid ei jäta siiski rõhutamata, et ulatuslikum teenuste käibemaksukärbe on võimalik alles siis, kui Rootsi riigieelarve on taas ülejäägis ja reformidele kate olemas.

Hetkel kuum