Sirje Rank • 22. detsember 2010 kell 8:34

Rootsi vaatab üle ettevõtete maksustamise

Nii nagu tegi Soome valitsus, tellides ekspertkomisjonilt uuringu ja ettepanekud olemasoleva maksusüsteemi kaasajastamiseks, plaanib ka Rootsi valitsus läbi analüüsida, milliseid muudatusi oleks vaja Rootsis ettevõtluse ergutamiseks.

Täna Rootsi majanduslehes Dagens Industri avaldatud arvamusartiklis kirjutavad Rootsi rahandusminister Anders Borg ja majandusminister Maud Olofsson, et kutsuvad kokku sarnase ekspertkomisjoni, mis peaks oma ettepanekud esitama 2013. aasta 1. novembriks.

Ministrid kiidavad Rootsi majanduse ja riigi rahanduse head seisu, mis võimaldavad kriisitõrje asemel keskenduda sellele, kuidas tõsta Rootsi konkurentsivõimet pidevalt muutuvas maailmas. Esile tõusevad uued tööstusriigid, konkurents vanade tööstusriikide vahel teravneb. "Investeerimise ja tootmise tingimusi tuleb pidevalt üle vaadata, et kindlustada Rootsi püsimine tugeva majandusega riigina, millel on elujõulised ettevõtted ja hea uute töökohtade juurdekasv," kirjutavad ministrid.

Rootsi parempoolne valitsus on juba läbi viinud rea reforme, mis on muutnud töötamise tasuvamaks kui abirahast elamise ning kergendanud ettevõtjate maksukoormat. Järgmine eesmärk on jätkata tingimuste parandamist uute ettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning ettevõtete peakorterite Rootsi toomiseks.

Komisjoni ülesanne on esitada ettepanekud Rootsi ettevõtluskeskkonna parandamiseks. Muuhulgas tuleb komisjonil esitada ettepanekud, kuidas maksudega stimuleerida riskikapitali kättesaadavust ning investeeringuid uurimis- ja arendustöösse.

"Komisjonil tuleb muuhulgas uurida erinevaid võimalusi riskikapitali maksustamise vähendamiseks ettevõtlussektoris ning erinevuste vähendamiseks investeeringute rahastamisel omakapitalist ja laenurahast," kirjutavad ministrid.

Samuti soovitakse näha ettevõtte tulumaksubaasi laiendamist, et selle arvelt teisi ettevõtlusmakse kärpida. Üle tuleks vaadata ka maksud välismaalt palgatud ekspertidele, et kindlustada Rootsi ettevõtetele vajalike spetsiifiliste oskustega töötajad.

Artikli "lõppakordis" ei jäta ministrid lisamata, et reformiettepanekud peavad olema riigieelarve seisukohalt neutraalsed ning et maksumuutused saavad toimuda alles siis, kui riigi finantsid on taas stabiilsel alusel.

Hetkel kuum