Indrek Kald • 27. september 2012 kell 11:07

Riik tahab infoühiskonda uuele tasemele viia

Majandusministeerium ootab ettepanekuid, mis peaks olema järgmine suur projekt või samm, mis viiks infoühiskonna arengu Eestis jõudsalt uuele tasemele.

Riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa sõnul tuleb tulevikus suunata jõupingutused sellele, et IKT pakutavat potentsiaali kasutataks ära kõigis valdkondades. "Kui üldiselt on tänased süsteemid üles ehitatud paberimajandusele, siis tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab jätta vahele hulga aeganõudvaid vaheetappe või korraldada protsesse sootuks uutmoodi," lisas ta.

Infoühiskonna arendamise seni suurimateks edusammudeks võib pidada interneti head kättesaadavust ja kasutatavust, teenuste arendamist toetavat ja turvalist riigi infosüsteemi ning kodanikele ja ettevõtetele arendatud e-teenuseid, seisab ministeeriumi pressiteates.

Valitsus kiitis täna heaks ettepaneku, mille alusel hakkab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostama Eesti infoühiskonna arengukava 2014–20. Selle eesmärk on ühiselt kokku leppida ja luua tingimused selleks, et kasutada IKTst tulenevaid võimalusi Eesti majanduse ja ühiskonnaelu efektiivsemaks korraldamiseks, teatas ministeerium.

Kuna infoühiskonna arendamine nõuab ühist kokkulepet ja pingutust kõigilt osapooltelt, korraldab ministeerium arengukava koostamisel töötoad, kuhu kutsutakse mõtteid jagama ja ettepanekuid tegema kõik olulisemad koostööpartnerid avalikust, era- ja vabasektorist.

Uute infoühiskonna sihtide seadmisel on kaasarääkimiseks loodud ka arengukava veebileht.

Ministeerium esitab strateegia valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt mais 2013. Selle elulisemad eesmärgid kiidab heaks valitsust nõustav infoühiskonna nõukogu.

Hetkel kuum