Ave Lepik • 4. oktoober 2012 kell 9:13

Naised vajavad firma loomisel mentorlust

Paljude töötute jaoks võiks olla lahendus alustada ettevõtlusega. Kuid naised vajavad ettevõtet alustades teistsugust tuge kui mehed, väidavad naisettevõtluse eestkõnelejad.

Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames toimub täna naisettevõtlusele pühendatud konverents, mille eesmärk on julgustada naisi ettevõtlusega algust tegema ning juba loodud ettevõtteid edasi arendama.  

„Täna on tööta 24 miljonit eurooplast,” ütles naisettevõtluse konverentsi üks esineja Anna Danti, Euroopa Komisjoni naisettevõtluse eestkõneleja. „Paljude töötute jaoks võiks olla võimalus end rakendada just ettevõtlus. Nende entusiasmi, kes otsustavad ettevõtlusega alustada, tuleb toetada,” rõhutas Danti.

Ei saa unustada, et 85 protsenti Euroopas loodud uutest töökohtadest on rajanud just väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, naisi on Euroopa ettevõtjate seas keskmiselt 34,4 protsenti – seda on väga vähe, ütles Danti.  

Eestis on ettevõtjate seas naisi Euroopa keskmisest veelgi vähem, ligikaudu 30%.

„Tänagi kohtame stereotüüpset mõtlemist, et naised ettevõtjaks ei sobi. Sobivad, ja vägagi hästi," ütles Eesti Naisuurimus-Teabekeskuse juht Reet Laja. "Samuti pole kohane arvata, et ettevõtlus on ettevõtlus ja sugu pole siin oluline. Uurimused ja ettevõtjaks koolitamise kogemus näitavad, et vähemalt alustava ettevõtja perioodil vajavad naised teistsugust tuge kui mehed – rohkem mentorlust alustuseks, samuti on nende kaalutlemisaeg enne otsuse tegemist pikem. Seega ettevõtluses paremate tulemuste saavutamiseks tuleb tunda ja arvestada ka soolist eripära.”  

Naisettevõtlusele pühendatud konverentsil astub üles ka 26-aastane Therese Albrechtson, kes on valitud Euroopa parimaks nooreks ettevõtjaks, Rootsi aasta naiseks ja kes on pälvinud ka Rootsi kõige ebatavalisema ettevõtja tiitli. Ta juhib täna kolme ettevõtet, oma esimese ettevõtte müüs ta maha vaid 23-aastasena.

Hetkel kuum