Kristi Malmberg • 18. oktoober 2012 kell 8:26

Andmekaitsjad: Google ei informeeri piisavalt isikuandmete kogumisest

Euroopa andmekaitse asutused analüüsisid Google´i uut privaatsupoliitikat, mille tulemusel tehti otsingumootorile tungiv soovitus esitada selgemalt kasutaja tingimused, luua inimestele võimalus isikuandmete kasutamise kontrolliks ning teha selge andmete säilitamise poliitika

Eesti Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu sõnul on Google`i kasutajatingimuste suhtes läbiviidud analüüs ja ühispöördumine hea näide andmekaitseasutuste piiriülesest praktilisest koostööst. Google´lt oodatakse kiiret ja efektiivset soovituste ellurakendamist.

24. jaanuaril teatas Google, et alates 1. märtsist muutuvad teenuste kasutamise tingimused ning privaatsuspoliitika pea kõikide Google poolt pakutavate teenuste puhul.

Avaldatud tingimused tekitasid rohkelt privaatsuse kaitsega seotud küsimusi ning andmekaitse asutused asusid Google uue privaatsuspoliitika osas selgust looma, saates suurettevõttele mitmeid järelepärimisi. Kontsern küll andis vastused, kuid jättis uurimise põhirõhuks olevatele küsimustele, nagu andmete töötlemise protsesside kirjeldus või üle 60 Interneti teenuse privaatsuspoliitika täpsusi puudutav, vastamata.

Uurinud dokumente ja tehnilisi mehhanisme, soovitavad Euroopa andmekaitseasutused tungivalt Google´l viia oma teenused vastavusse andmekaitse põhimõtetega.

1.    Google ei avalda privaatsuspoliitikas piisavalt isikuandmete töötlemisega seotud informatsiooni

Inimesel ei õnnestu Google´ privaatsuspoliitika kaudu välja selgitada, milliseid isikuandmeid ettevõte kasutab ja milline on selle andmekasutuse eesmärk. Isikuandmeid võib aga koguda selgelt määratletud eesmärgil.

Näiteks ei erista privaatsuspoliitika krediitkaardi või telefonisuhtluse andmete töötlemise tingimusi ohutuma loomuga andmestiku töötlemisest – kõiki andmeid kasutatakse valimatult.

Andmekaitseasutused nõuavad Google´lt selge ja täpse informatsiooni esitamist, mis käib isikuandmete kogumise ja iga nendega tehtavate toimingute kohta. Ühtlasi teevad andmekaitsjad Google´le ettepaneku esitada teenuse kasutajatingimused kasutajasõbralikumal viisil.

2.    Google ei võimalda inimesel kontrollida teenustevahelist andmete ristkasutust

Google´ uus privaatsuspoliitika ei tee vahet andmete kogumisel teenuse siseselt ja teenustevaheliselt. Praktikas tähendab see, et iga tegevus mistahes Google´ga seotud süsteemis salvestatakse ning ühendatakse isik-seoseliselt teenuste vahel.

Andmekaitseasutused nõuavad Google´lt muutusi isikuandmete seostamisel teenuste vahel selliselt, et: inimestel oleks võimalik anda nõusolek, millal ja milliste teenuste vahel, samuti milliste teenuste edendamiseks inimese andmeid ühendada tohib. Inimestele tuleks võimaldada märkida seadeis või selleks spetsiaalse nupu abil, kas ja milliste teenuste puhul nad oma andmeid ristkasutada lubavad. Ühtlasi nõuavad andmekaitsjad Google´lt tööriistade kohandamist vastavalt lubatavatele eesmärkidele ning selget eristamist, milliseid tööriistu kasutatakse näiteks turvalisuse ja milliseid reklaami valdkonna edendamiseks.

3.         Google ei anna infot isikuandmete säilitamise kohta

Google peab andma ülevaate andmete säilitamise aja kohta: näiteks millal kustutatakse postituste sisud, millal kustutatakse konkreetse teenuse nimistust välja registreerimise (unsubscription) puhul või konto kustutamise korral.

Soovitus, mis on allkirjastatud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi andmekaitse järelevalve asutuste esindaja poolt, saadeti Google´le andmete kasutamise praktikasse muudatuste tegemiseks.

 

 

Hetkel kuum