Kristi Malmberg • 19. oktoober 2012 kell 7:01

Justiitsministeerium loob pankrotimenetluste keskuse

Justiitsministeeriumi koostatud pankrotimenetluse normide muutmise kava pakub asjade kiiremaks lahendamiseks need koondada kahte keskusse – Tallinna ja Tartu kohtumajas.

Kuna maksejõuetusasjad erinevad oluliselt teistest menetlustest, on praktiline luua ainult neile keskenduv asutus.

„Tänane olukord on koormav nii võlausaldajale, võlglasele kui ka riigile ning see pärsib ettevõtlust,“ leidis justiitsminister Kristen Michal.

„Olukorra parandamiseks oleme asunud otsima võimalusi  menetluse tõhustamiseks. Parim lahendus oleks maksejõuetusasjade koondamine ühte pädevasse asutusse, et tagada toimiv menetlus,“ lisas minister.

Kavas on kirjas, et näiteks 2011. aastal oli Eestis keskmise pankrotimenetluse pikkuseks 842,5 päeva. Maailmapanga raportis, millega hinnati riikide ettevõtlussõbralikkust, on Eesti 183 riigi hulgas 72. kohal.

Maksejõuetusmenetluse keskused on plaanis luua ringkonnakohtu teeninduspiirkondade järgi - Harju maakohtu juurde Tallinnas ja Tartu maakohtu juurde Tartus. Menetlusega seotud hagide osas reegleid ei muudetaks.

Erikohtud hakkaksid lahendama ühingute pankroti- ja saneerimisasju, kuid füüsiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate vaidluste lahendamise kohtualluvust plaanis muuta ei ole.

Kava saadeti tutvumiseks kohtutele, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojale, advokatuurile, Tartu Ülikoolile, Tallinna Ülikoolile, õiguskantslerile, Kaubandus-Tööstuskojale ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioonile. Ettepanekuid ja arvamusi ootab ministeerium 26.oktoobrini.

 

 

Hetkel kuum