Ave Lepik • 6. detsember 2012 kell 8:17

Meedia tegevuslube hakkab jagama Tehnilise Järelevalve Amet

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks kultuuriministeeriumi eelnõu, mis annab meediateenuste korraldamise ja järelevalve uuest aastast üle Tehnilise Järelevalve Ametile.

Kultuuriminister Rein Langi sõnul ei ole Eestis erinevalt teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest praegu meediateenuste korraldamiseks ja järelvalveks eraldi struktuuri, vaid neid ülesandeid täidab kultuuriministeerium.

„Need ülesanded ei peaks olema täitevvõimu käes. Muutuse eesmärgiks on luua õiguslik regulatsioon, mis oleks vastavuses Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu põhimõtetega meediateenuste valdkonnas. Meediapoliitika kujundamine ja seadusloome jääb jätkuvalt kultuuriministeeriumi pädevusse,“ märkis Lang.

Minister lisas, et viimastel aastatel on tulnud uusi teleprogramme ja tekkinud tellitavad audiovisuaalmeedia teenused, millele tuleb samuti kohaldada Euroopa Liidu audiovisuaalpoliitika nõudeid. See kõik nõuab muudatusi ka valdkonna korralduses.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) hakkab eelnõu järgi koos kultuuriministeeriumiga korraldama meediateenuste tegevusloakonkursse. TJA hakkab andma välja tegevuslubasid, registreerima tellitavaid audiovisuaalmeedia teenuseid, jälgima seaduse nõuete täitmist ja lahendama kaebusi.

Valitsuselt heakskiidu saanud eelnõu saadetakse riigikogusse ning vastuvõtmise järel peaks seadusemuudatus jõustuma 2013. aasta suvel.

Hetkel kuum