12. november 2013 kell 21:00

Autode käibemaks võeti rajalt maha

Reformierakond ja IRL otsustasid võtta menetluses eelnõudest välja ettevõtluses kasutatava sõiduauto maksustamist puudutava osa, rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on see otsus tehtud veel tormakamalt kui eelnõud ise.

Rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul vajab autode maksustamine terviklikku lähenemist. “Nende eelnõude menetlemisel oli tunnetatav liigne rutakus ning vähene dialoog huvigruppidega. Rahanduskomisjoni parlamentaarsel kuulamisel tuli selgelt välja täiendava analüüsi vajadus. Rahandusministeerium ning maksu- ja tolliamet vajavad rohkem aega teemaga tegelemiseks,” märkis ta.

Liiga tormakas otsus. Rahandusminister Jürgen Ligi hinnangul on ettepanek tehtud märksa tormakamalt kui eelnõud ise, millele kiirustamist õigusega ette heidetakse.tormakaks  “Riigikogu ei tohi seaduse järgi halvendada eelarve tasakaalu, aga tavapärasest suuremad dividendid seda halvendaksid ning neid ei ole ka rohkem võtta. Ka ei ole riigil sellises mahus vara müüa. Ühekordsed tulu­allikad ei lahenda ka eelarveprobleemi järgmisteks aastateks,” ütles ta.

Minister kavatseb fraktsioonidega veel kord kohtuda, neile alternatiive selgitada ja seaduse viibimist tasakaalustavaid ettepanekuid teha. “Autodega seonduvat on nüüd juba teist kuud arutatud, aga kokkuvõte on küll, et väikeses ringis tunnistatakse maksumuudatuste paratamatust, avalikkuses on aga palju kriitikat, mis on vähekonstruktiivne. Meile on isegi Soomet eeskujuks toodud, aga seal pole autodel mitte ainult täielik 24 protsendi suurune käibemaksustamine (meie ettepanekus 0–10 protsenti), vaid ka muud sõidu­autot koormavad maksud: on veerandi auto hinnani ulatuda võiv automaks, on 10 protsendini küündiv aastamaks, ei ole investeeringute maksuvabastust, on üksikisiku tulumaks auto soetamise eest,” selgitas minister. Ta ütles, et valitsus toetas eelnõusid üksmeelselt, sest vaja oli katet eelkõige teedeehitusele.

Riigikogule esitatud sõidukite soetamise maksumuudatuste mõju riigieelarvele on 24 miljonit eurot. Riigieelarvesse laekumata jääv osa on plaanis katta täiendava vara müügi ja riigile kuuluvate äriühingute dividendide suurendamisega.

Ettevõtjale rõõmusõnum. Hulgimüügifirma Dimela ASi osaniku ja juhi Kadri Kullmani sõnul jääb senine kord lihtsamaks ning pole vaja rakendada läbimõtlemata muudatusi. “See on täielik rõõmusõnum. Midagi on siin elus ikka õigesti ka,” ütles ta.

Dimela juhi kinnitusel oleks seaduse jõustumisel tekkinud ettevõttele lisakulu ning selle kompenseerimiseks oleks tulnud tõsta töötajate palka või toodete hindu. “Kui inimene peab hakkama ise maksma selle eest raha, siis tekib küsimus, kust see raha võtta. Kuskilt oleks see raha pidanud tulema ja igal juhul näeksin seda kokkuhoidu meie riigis küll kuskilt mujalt. Näiteks bürokraatia on üks valdkond,” märkis ettevõtja.

Kullmani hinnangul aitaks olukorda lihtsustada elementaarse kontrollimehhanismina registri pidamine, mis aitaks sõeluda välja ebaausad ettevõtted. “Muster joonistub väga tihti välja. Annab ju võrrelda käivet ja käibeproportsiooni ning seoses sellega maksude laekumist. Tehes ühe või kahe arve puhul erandi, siis sellega on nii palju lisatööd, et ükski ettevõtja ei hakka seda juba praktilisest seisukohast tegema,” lisas ta. Kullmani meelest aitaks praeguse maksuametnike armee süsteemne töö selletaolist lahendust rakendada.

Dialoog andis tulemusi. Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts nimetas teadet, et riigikogu võtab autode käibemaksu menetlusest välja, väga positiivseks. “Selline areng näitab, et argumenteeritud ja sisuline dialoog, mis viimastel nädalatel ettevõtjate, ettevõtlusorganisatsioonide ja riigikogu ning ametnike vahel on toimunud, oli tulemuslik ja lahendusi otsiv,” kinnitas ta.

Paltsi sõnul on ettevõtjad riigiga koostööks igati avatud ega soovi takistada ideede elluviimist, mis toetavad maksupettustega võitlemist ning on ette­võtluskeskkonnas edukalt ja probleemideta rakendatavad.

Kõrgem piirmäär

Koalitsioonierakonnad teevad käibemaksuseaduse eelnõusse ettepaneku tõsta elektroonilises käibemaksudeklaratsiooni lisas maksu- ja tolliametile esitatavate arvete esitamise piirmäära. Rahanduskomisjoni liikmed Remo Holsmer ja Sven Sester rõhutasid, et maksupettustega võitlemine on riigi jaoks oluline ning elektrooniline käibemaksudeklaratsiooni lisa võib olla samm õiges suunas.“Piirmäära tõstmine vähendab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohanemisraskusi uuele süsteemile üleminekul. Peame silmas käibemaksudeklaratsiooni lisas kajastatavate üle tuhandeeuroste arvete kogusumma piiri olulist tõstmist, et vähendada ettevõtjate koormust uuele süsteemile üleminekul. Enne uue regulatsiooni rakendumist tuleb valmis saada ka vastav IT-lahendus,” teatasid Holsmer ja Sester.

 

Mis on mis

Pahameele toonud muutusettepanekud

Ettevõtja saaks auto ostmisel arvata maha 2000 eurot sisendkäibemaksu.Tööandja sõiduauto isiklikeks sõitudeks hakkaks kehtima erisoodustuse hind kõigile, sõidupäevikut poleks vaja.Kaoks 64eurone isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis.Maksuametis tulnuks registreerida n-ö 1000 eurost suuremad arvedkoguda plaanis riik maksumuutustega 24 mln eurot, mis nüüd tuleb leida kuskilt mujalt.

Hetkel kuum