Marek Helm • 26. august 2015 kell 9:15

Maksuamet usaldab ja kontrollib

Marek Helm  Foto: Eiko Kink

Paljudel ettevõtjatel käib käibemaksukohustuslase numbri saamine kergelt, kirjutab maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm.

Ettevõtlusega tegelemine tähendab paratamatult seda, et majandustegevusega jätkamiseks tuleb mingil hetkel hakata riigile käibemaksu maksma. Selle kokkukogumise rolli on riik aga osaliselt andnud ettevõtjale endale. Käibemaksukohustuslase number on tehingupartnerile sellesama usalduse märk.

Enne 2013. aastat ei teinud maksuhaldur suuri takistusi registrisse pääsemiseks, vaid kontrollis peamiselt käibemaksukohustuslase numbrit juba omavaid ettevõtteid. Vajalikke tulemusi see aga ei andnud. Tagantjärele võib öelda, et käibemaksuauk kasvas 2013. aastaks lausa 300 miljoni euroni.

Tõhusam kontroll

Maksupettuste komisjon, kuhu kuuluvad ka ettevõtjate esindajad, kiitis 2013. aastal just seetõttu heaks maksu- ja tolliameti ettepaneku tõhustada kontrolli registrisse pääsemisel. Eelkõige tähendab see maksuhalduri täpsemat huvi maksumaksja ettevõtluse sisu kohta, et takistada ebaausate registrisse saamist ja tehingupartneriks sattumist.

Eelmisel aastal esitati maksuhaldurile 10 664 registreerimise avaldust, millest jätsime ebapiisavate selgituste tõttu rahuldamata iga kümnenda. See on aga ära hoidnud kahju nii konkurentsikeskkonnale kui ka maksude laekumisele. Hoides ära võimalikku kahju, on põhiküsimus, kuidas seda teha ausate ettevõtjate jaoks valutumalt.

Ettevõtlusega alustamine on Eestis imelihtne. Kui sobiv nimi on välja mõeldud, ei lähe selleks üle poole päeva. Just selle kiiruse tõttu on ettevõtjatele tihti arusaamatu, kui käibemaksukohustuslase numbri saamine sama kergelt ei lähe. Paljudel siiski läheb. Statistika järgi saab 40% avalduse esitajatest, kes on eelnevalt ettevõtlusega tegelenud ja kelle maksukäitumine on olnud korrektne, käibemaksukohustuslase numbri hiljemalt avalduse esitamisele järgneval päeval.

Parem e-keskkond

Oleme alustanud hanget, et luua uue e-maksuameti raames käibemaksukohustuslase numbri avalduse esitamise elektroonne keskkond, mis võimaldab eelnevalt ettevõtlusega tegelenud ja korrektse maksukäitumisega ettevõtjal käibemaksukohustuslase number saada umbes viie minutiga. Järgmisel aastal valmivas keskkonnas toimub riskide hindamine reaalajas ja käibemaksukohustuslase number kuvatakse ekraanile.

See muudab põhimõtteliselt olukorda, kus oluline osa kontrollist on suunatud kohapealsele suhtlusele ettevõtja esindajaga. Uues keskkonnas on protsess automaatsem ja võimalik saada hakkama kohapeale tulemata, kuid suhtlust maksuametnikuga ei saa täielikult välistada.

Sama oluliseks üha mugavama tehnilise platvormi pakkumisele peame ka revidentide kliendisuhtlust ja alustame septembris põhjalikuma kliendikeskse suhtlemise koolitussarjaga. Oleme veendunud, et iga ettevõtja väärib viisakat ja lugupidavat suhtlemist ja seetõttu soovime kaasata ka ettevõtjate esindajad koolitajatena meie inimeste arendamisse, et saada tagasisidet, kuidas parimal viisil probleemseid olukordi lahendada.

Hetkel kuum