Kas Bauroci välisseinaplokkidest saab tulevikus liginullenergiamaja?

Bauroc ECOTERM+ välisseintega liginullenergiamaja näide, majatüüp: Jämerä noppa   
Äripäeva eriprojektide toimetus • 10. oktoober 2018 kell 12:45

Kuna alates 1. jaanuarist 2020 tohib ehitada ainult liginullenergianõuetele vastavaid hooneid, siis küsitakse Bauroci esindajatelt järjest sagedamini, et kas Bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest ikka on võimalik ehitada liginullenergiamaju ilma täiendava soojustuseta. Vastus on, jah, saab küll.

Liginullenergianõuetele vastavaid maju soovitame ehitada meie kõige soojapidavamatest ECOTERM+ välisseinaplokkidest. Nii ECOTERM+ 375 kui ka ECOTERM+ 500 plokkidest on võimalik projekteerida ja ehitada liginullenergiamaju nii, et välisseinad ei vaja täiendavat soojustamist.

Mis on liginullenergiamaja?

Definitsioon on väga lihtne. Hoone arvestuslik aastane energiatarve (ET-arv) peab jääma allapoole kehtestatud piiri. ET-arv näitab hoone aastast energiatarvet kWh köetava põrandapinna ruutmeetri kohta. Hoone energiatarbest on ET-arvus maha arvestatud hoones aasta jooksul toodetud energia.

Eestis kehtib alates 01.07.2015 liginullenergiamaja nõue ET-arv ≤ 50 kWh/(m²·a).

TASUB TEADA

Majandus- ja taristuministri määrus nr. 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“

Kui nüüd lõpuni täpne olla, siis hoone ET-arvu väljaarvutamisel kasutatakse erinevatel energiakandjatel (küttematerjalidel) erinevaid kaalumistegureid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju.

Täpselt sama ET-arvu piir ≤ 50 kWh/(m²·a) kehtib alates 2015. aastast ka väikeelamute A-energiaklassile. Eestis võibki panna võrdusmärgi liginullenergiamaja ja A-energiaklassi maja vahele.

Väga oluline on mõista, et A-energiaklassi piiri on võimalik saavutada mistahes seinamaterjalide kasutamisel ainult kohapeal energiat tootes, enamasti siis päikesepaneelidega elektrienergiat tootes. Päikese- ehk PV-paneelide suurimaks plussiks on võimalus suvisel kõrghooajal toodetavat elektrit üldisesse elektrivõrku müüa ja seeläbi aasta kokkuvõttes saavutada hoone parem ET-arv.

Alates 2019. aasta algusest muudetakse nii liginullenergiamaja nõudeid kui ka hoonete energiaklasside piire. Ehitusvaldkonna erialaliitudele 2018. aasta aprillis saadetud plaanitud muudatuste ülevaates on toodud järgmised plaanitavad liginullenergiamaja nõuded väikeelamutele:

A-energiaklass 2019. aastast

Väikeelamu variant
Liginullenergiahoone plaanitud nõue alates 2019. aastast
Väikeelamu köetava pinnaga kuni 120 m²ET-arv ≤ 125 kWh/(m²a)
Väikeelamu köetava pinnaga 120-220 m²ET-arv ≤ 100 kWh/(m²a)
Väikeelamu köetava pinnaga üle 220 m²ET-arv ≤ 80 kWh/(m²a)

Erandid sätestatakse seaduses juhuks, kui taastuvenergiatootmise süsteemide paigaldamine krundile ei ole majanduslikult otstarbekas:

Väikeelamu variant
Erand: Liginullenergiahoone plaanitud nõue alates 2019. aastast juhul kui kohapealne taastuvenergia tootmine pole majanduslikult otstarbekas (B-energiaklass)
Väikeelamu köetava pinnaga kuni 120 m²ET-arv ≤ 165 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga 120-220 m²ET-arv ≤ 140 kWh/(m²·a)
Väikeelamu köetava pinnaga üle 220 m²ET-arv ≤ 120 kWh/(m²·a)

Maja küttesesüsteem: gaasikatel

Välisseinte materjal
Hoone ET-arv ilma PV-paneelideta
Energiaklass 2019
ET-arvu A-klassi nõue 2019
Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh
Vajalik PV-paneelide kogus, tk
Aastas toodetav elektrienergia, kWh (PV paneelid)
Hoone ET-arv koos PV- paneelidega
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a)160C1004 148164 33697
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a)154C1003 672143 79498
Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a)150C1003 400133 52398

Maja küttesesüsteem: õhk-vesi soojuspump

Välisseinte materjal
Hoone ET-arv ilma PV-paneelideta
Energiaklass 2019
ET-arvu A-klassi nõue 2019
Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh
Vajalik PV-paneelide kogus, tk
Aastas toodetav elektrienergia, kWh
Hoone ET-arv koos PV-paneelidega
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a)118B1001 22451 35598
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a)115B1001 02041 08499
Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a)113B10088441 08497

Maja küttesesüsteem: maasoojuspump

Välisseinte materjal
Hoone ET-arv ilma PV-paneelideta
Energiaklass 2019
ET-arvu A-klassi nõue 2019
Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh
Vajalik PV-paneelide kogus, tk
Aastas toodetav elektrienergia, kWh
Hoone ET-arv koos PV-paneelidega
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a)107B100476254299
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a)105B100340254297
Soojustatud plokksein, U=0,12 W/(m²·a)104B100272254296

Ülalolevas tabelis on näidatud ühe konkreetse majaprojekti – JÄMERÄ NOPPA – energiaarvutuste kokkuvõte kolme erineva küttesüsteemiga ja kolme erineva välisseina variandiga. Nagu tabelist on selgelt näha, siis omab kõrge kasuteguriga küttesüsteemi valik hoone ET-arvule ja seeläbi energiaklassile oluliselt suuremat mõju kui välisseina materjalide valik ja välisseina U väärtus.

Selleks, et maasoojuspumba kasutamisel saavutada 2019 aasta liginullenergiamaja nõue, ehk A-klassi nõue, tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 2 päikesepaneeli kõigi 3 välisseinavariandi korral.

Selleks, et õhk-vesi soojuspumba kasutamisel saavutada 2019 aasta liginullenergiamaja nõue, ehk A-klassi nõue, tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 4-5 päikesepaneeli.

Gaasikütte valimisel kasvab A-klassi saavutamiseks vajalike paneelide arv hüppeliselt, 13-16 paneelini. Aga ka need paneelid mahuvad Noppa katusele ära.

Juhul kui hoone ehitatakse krundile, millel taastuvenergia tootmine ei ole majanduslikult otstarbekas ja rakendub plaanitav erand võrdsustada liginullenergiahoone nõue B-klassi nõudega, siis õhk-vesi soojuspumba ja maasoojuspumba kasutamisel vastavad nii ECOTERM+ 500 kui ka ECOTERM+ 375 seintega majad liginullenergia nõudele. Gaasikütte valik ei ole sellise krundi korral võimalik.

Kokkuvõttes kinnitab arvutustulemuste tabel hästi seda, et ECOTERM+ välisseinaplokid on alates 2019 aastast kohustuslike liginullenergiamajade ehitamiseks väga hea valik.

Hetkel kuum