investor Toomas • 31. oktoober 2017 kell 6:45

Investor Toomas: sain väärt investeerimisnõu

Danske Bank  Foto: Reuters/Scanpix

Kuna minu portfellis on küllaltki suur hulk vaba raha, käisin analüütikute juures uurimas, kui hea makromajanduslik pilt praegu investeeringute tegemiseks on.

Jaapani keskpank: 4590 mld USD

Euroopa keskpank: 5130 mld USD

Föderaalreserv: 4450 mld USD

Inglismaa keskpank: 710 mld USD

Allikas: Danske

Nii võtsingi möödunud nädalal koha sisse Danske hommikuseminaril, kus anti ülevaade maailmamajanduse ning Eesti olukorrast. Koduturu koha pealt jäi kõlama Eesti ettevõtete tugevus, mis väljendub investeerimisvõimekuses ning stabiilsete rahavoogude ja kasumite genereerimises.

Samuti toetavad Danske Balti peaanalüütiku Rokas Grajauskase hinnangul siinset turgu 5,7protsendiline majanduskasv ning sellest tulenev majandusliku kindlustunde kasv. „See trend kasvab, tarbijad on kindlad ja seetõttu kasvab ka ettevõtete kindlustunne,“ viitas ta sellele, et kõige suurema osa Eesti SKTst annavad investeeringud. Kuigi analüütik näeb majanduskasvu aeglustumist 3-4 protsendi tasemele, toetab siinsete ettevõtete ja majanduse kasvu ka jätkuv palgasurve ning kasutamata Euroopa Liidu raha suur hulk.

Kuhu investeerida?

Kuna analüütikute hinnangul läheb nii Eestil kui maailmamajandusel üldjoontes hästi, tekkis minul kui investoril kohe küsimus, kuidas seda kõike enda huvides ära kasutada. Nii saatis Danske kommunikatsioonijuht Tõnu Talinurm mulle käimasoleva kvartali analüüsi koos soovitustega.

Dokumendist selgub, et atraktiivseks peetakse eelkõige Euroopa ja USA aktsiaid. Euroopa puhul tuuakse eelistena välja väärtpaberite odavus võrreldes Ühendriikide ja teiste maailma aktsiatega. Samuti on Euroopa ettevõtetelt järgneva aasta jooksul oodata kasvu ning tähtis on ka see, et mitmed poliitilised riskid piirkonnas on vaibunud, tööturg kosub ning Keskpanga rahapoliitika toetab majandust. Negatiivsena nähakse küll euro tugevust, mis võib konkurentsivõimet ja kasumeid kärpida, kuid analüütikute hinnangul on see aktsiahindadesse juba sisse arvutatud.

USA turgude edu põhjendavad Danske analüütikud aga sealse majanduse kiire tõusu ning leebete, laenamist toetavate finantstingimustega. Nõrgenenud dollar suurendab seejuures kohalike ettevõtete konkurentsivõimet. Aktsiahindade kerkimiseks annab lootust ka Trumpi maksureform. Riskina nähakse aga Keskpanga bilansimahu vähendamist ning intressimäärade tõusu.

Negatiivsemalt ollakse meelestatud aga Hiina, arenevate turgude ja Jaapani suhtes. Kui Hiinas vaadatakse eelkõige Kommunistliku Partei kongressiga seotud poliitilise riske, siis Jaapanile heidetakse ette liigset keskendumist eksprordile, samas kui sisenõudlus väheneb – selle edukus sõltub aga jeeni kursist.

Sektoripõhiselt soovitavad analüütikud investeerida finants- ja biotehnoloogia poolt toetatavasse tervishoiusektorisse. Neutraalsed ollakse materlali-, tööstus-, ja energiasektori suhtes ning vältida soovitatakse mugavuskaupade ja kommunaalteenuste valdkonda, mille kõrghetked on möödas ja kus suur võlakoormus võib probleeme tekitada.

„Mustad luiged“

Kuigi maailmamajandusel läheb üldiselt hästi, hoiatavad analüütikud nn „mustade luikede“ ehk sündmuste eest, mille realiseerumise tõenäosus on küll väga väike, kuid eeldatav mõju ülisuur. Nii võivad maailmamajandust tervikuna raputada Põhja-Korea võimalik eskaleerumine sõjaliseks konfliktiks, kui ka Hiina majanduse kokkukukkumine. Väiksemaid turbulentse tekitavad aga jätkuvalt nii Trump, Putin kui Brexit.

Kuuldu põhjal olen mina aga rahul, sest minu portfelli aktsiad kuuluvad perspektiivikatesse sektoritesse ning jälgimisnimekirjast leiab näiteks ka tervishoiusektoris tegutseva Pfizeri. „Mustasid luikesid“ ma aga ei karda, sest nende ärahoidmiseks puudub minusugusel tavainimesel võimalus – kui nende otsa komistatakse, siis olen aga teiste investoritega võrdses seisus –, mõjutab see meid kõiki!

Hetkel kuum