Merike Lees • 23. september 2015 kell 12:45

Kommunaalmajanduse TOP: vee-ettevõtjad esirinnas

Kommunaalteenuste turul saadab edu vee-ettevõtteid, keda oli valdkonna edetabeli esikolmikus kaks.  Foto: Erik Prozes

Eluliselt tähtsa teenuse pakkumine teenib ettevõtjatele suurima kasumi – kommunaalmajanduse edetabeli esikolmikus on kaks vee-ettevõtet, kelle vahele mahub üks ohtlike jäätmete koguja.

Narva linna ja Narva-Jõesuud veega varustav AS Narva Vesi järgis oma 2014. aasta igapäevases majandustegevuses ranget kokkuhoiupoliitikat, hoides kontrolli all kõiki põhilisi väljaminekuid ilma, et kannataks vee ja reovee puhastamise kvaliteet, rääkis Narva Vee juhataja Aleksei Voronov.

2014. aasta oli ASi Narva Vesi jaoks intensiivne ehitusaasta – uue veepuhastusjaama ehitamine oli täies hoos ning linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt lõpetati edukalt. Neid tegevusi finantseeriti mitte ainult ASi Narva Vesi oma vahenditest, vaid ka ELi struktuurifondidest ning Narva linna eelarvest.

“Finantseerimine välisallikatest ja kõikide ressursside ratsionaalse kasutamise järgimine kulude vähendamise eesmärgil kajastus ettevõtte 2014. a majandusnäitajates,” ütles Voronov.

Voronovi sõnul on nad aastate jooksul likvideerinud suurimad probleemid veemajanduses ning müüdava vee ja puhastatud reovee kvaliteet vastab nii riiklikele kui ka ELi normidele. See puudutab ka eramajade ühendamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning vanade torustike väljavahetamist uute vastu.

“Seega kõik ettevõtte tegevusega seotud teravad probleemid on nüüdseks jäänud minevikku,” kinnitas Voronov. “Kõiki jooksvaid töid, nagu väiksed lekked ja torustike parandustööd, lahendatakse operatiivselt ja kvaliteetselt.”

Ka tänavu juhindub Narva Vesi oma tegevuses kõikide põhiliste kulutuste puhul rangest kokkuhoiupoliitikast. Lisaks sellele hakkab lõpule jõudma uue veepuhastusjaama ehitamine ja jaama pidulik avamine on planeeritud viimasesse kvartalisse. Voronovi hinnangul on ettevõttel reaalsed võimalused lõpetada 2015. aasta sama edukalt kui 2014. aasta.

Riigi tellimus aitas tippu

Edetabeli teisel kohal oleva jäätmekäitleja Epler & Lorenzi eelmise aasta tulemustele aitasid kaasa suured saneerimistööd ehk riikliku tellimuse alusel asfaltbetoontehase jääkreostuse likvideerimine, ütles ettevõtte juht Janis Lorenz.

Lisaks sellele suurenes Epler ja Lorenzis eelmisel aastal üldine materjalide ja jäätmevoog. Jäätmeid koguvad nad üle terve Eesti ettevõtetelt ja omavalitsustelt. Peamised jäätmed on kõik ohtlikud jäätmed, peale lõhkeaine, gaasi ja radioaktiivsete jäätmete, ja pakendijäätmed. Lorenzi sõnul ei ole tänavu nii suuremahulisi töid kui eelmisel aastal kavas ja tulemused tulevad tagasihoidlikumad.

Tariifivaidlus teeb muret

Tabelis kolmanda koha saavutanud vee-ettevõte Tallinna Vesi on oma tegevuses pidanud väga oluliseks ettevaatavat ja stabiilset mõttelaadi. Nende juhtimisviis lähtub nende tegevuse eripärast – eluliselt olulisest teenusest. Seetõttu on vee-ettevõttes äärmiselt oluline just pikaajaline planeerimine, rääkis Tallinna Vesi ASi finantsjuht Riina Käi.

Pikaajaline planeerimine võtab arvesse, et praegu tehtud otsused mõjutavad ka homset ja ülehomset. Muu hulgas tähendab see, et otsitakse pidevalt võimalusi efektiivsuseks viisil, mis toetaksid arengut ja paranemist, mitte ei pärsiks seda. Käi sõnul on Tallinna Vee praegune suurim murekoht käimasolev vaidlus tariifide üle konkurentsiametiga ja selle laiem mõju. Veesektori puhul on olulisim näha vee-ettevõtluse pikaajalist stabiilset perspektiivi.

Pikaajaline planeerimine hõlmab ettevõtte kogu tegevust, sest tegemist on elutähtsa teenusega, mis mõjutab oluliselt inimeste elukvaliteeti. Teenuse kvaliteedile kehtivad väga ranged seadusest ning ka teenuslepingust tulenevad nõuded, mida Tallinna Vesi on alati täitnud ja mitmete näitajate lõikes nagu vee kvaliteet ja lekete tase, ka ületanud.

“Majandustegevus on nagu igas teises ettevõttes põhitegevusest sõltuv ja need kaks peavad olema üksteisega arvestavad,” ütles Käi. “Me kaalutleme kõiki samme ning arvestame otsustega kaasnevat, et hoida ettevõtte tegevusi ja tulemusi võrdlemisi stabiilsena.”

Tallinna Vesi ASi tänavuse kuue kuu tulemused on püsinud stabiilsed. Majandustulemused peegeldavad selgelt tootmistulemusi, mis on sarnaselt varasemaga väga head. “Seega on meie tegevuse keskmes eeskätt püsivalt kvaliteetse teenuse pakkumine,” nentis Käi.

2015. aasta sügisel ilmuvad Äripäeva TOPid on koostatud 2014. aasta majandusnäitajate põhjal. Koondedetabel selgub kuue majandusnäitaja – käive 2014, ärikasum 2014, käibe ja kasumi kasv 2014. aastal, rentaablus ning varade tootlikkus – põhjal.

Edetabel ilmub 24. septembri kuukirjas Tööstus.

Äripäeva edetabelid leiab aadressilt www.aripaev.ee/top

Hetkel kuum