14. juuli 1996 kell 22:00

Millised on laenutaotluse nõuded

1. Krediidivajadus

- millist laenu, kui palju ja kui kauaks on vaja (põhivahendite soetamiseks, käibevahendite täiendamiseks, arvelduskrediit)

- kas olete valmis andma tagatisi (kes ja kuidas tagab)

2. Info ettevõtte kohta

- nimi ja rekvisiidid

- ettevõtte vorm

- äri iseloomustus (tootmine, teenindus, jae- või hulgikaubandus vmt, peamised müüügiartiklid, asutamisaasta)

- paiknemine (oma majas, renditud ruumes)

- kindlustus (mille vastu, summa)

- kas on samast pangast varem laenu saa-nud (millal, mis otstarbel, kui palju)

3. Kommertskrediidi kasutamine (kellelt, summa, tingimused)

4. Pangaarved (pankade nimed ja aadressid, tellerite nimed ja telefonid, arvete liigid)

5. Kinnisvara (aadressid, bilansiväärtused, turuväärtused, kohustused)

6. Olemasolevad finantskohustused

- (kõik laenud, kapitalirendid, järelmaksuga ostud, hüpoteegid, pantkirjad)

7. Muu asjakohane äriinfo

- kas ostate rohkem kui 25% ühelt tarnijalt

- kas müüte rohkem kui 20% ühele ostjale

- kas ettevõtte varasid on panditud

- kas ettevõte on kellelegi garandiks või kaasvastutajaks

- kas on tasumata nõudmisi kohtuotsuse alusel või käimasolevaid protsesse nõuetes ettevõtte vastu

- kas viimasel aastal on toimunud muutusi ettevõtte juhtkonnas või osanike hulgas

- kuidas on kohustuste võtmine reguleeritud ettevõtte põhikirjas

8. Ettevõtte võtmeisikud (juhatuse liikmed, osanikud -- 25% või rohkem, tegevjuht, konsultant, audiitor, raamatupidaja)

9. Finantsaruanded

Hetkel kuum