28. juuli 1996 kell 22:00

Töölisest direktorini

Toodangu valmistamisega seotud tööd on tööülesannete jaotuse poolest kõige selgem töödeperekond. Kõrval oleval graafikul on võrreldud tootmise perekonna tüüpiliste tööde palku omavahel. Võrdluse aluseks (100%) on võetud väiksemas ja keskmises ettevõttes kõige sagedamini esinev tootmistöö: toote valmimiseks olulise tervikliku etapi eest vastutav töö spetsiifiliste seadmete ja tehnoloogiaga mitmekesises tootmisprotsessis, mis eeldab põhjalikku ettevalmistust, nn oskustöölist. Sellest lihtsamaid töid teevad suurtes tootmisettevõtetes reeglina tootmisprotsessi assisteerivad või väga rutiinseid tegevusi teostavad abitöölised ning kindlaid operatsioone teostavad protsessi operaatorid ehk liinitöölised.

Suurema vastutusega tootmistööd on seotud: 1) töölisterühma organiseerimise ja kontrollimisega vahetuse jooksul (nt eestööline või meister); 2) tootmisüksuse töö korraldamisega (vanemmeister või töödejuhataja); 3) tootmisüksuse tegevuse planeerimise ja juhtimisega kuu või kvartali plaani piires (nn tsehhi juhataja); 4) tootmisprotsessi strateegilise juhtimise ja arendamisega ettevõtte tippjuhtkonna tasemel (nt toomisdirektor).

Hetkel kuum