15. september 1996 kell 22:00

Töölähetuse kuludest

Pärast aktsiaseltsi äriregistrisse kandmist on nii mõnestki direktorist saanud juhatuse esimees. Töölepinguseaduse õ 7 10. punkti kohaselt ei laiene nimetatud seadus juriidilise isiku organi, s.o juhatuse või nõukogu liikme ja riigiettevõtte haldusnõukogu liikme suhetele juriidilise isiku ja riigiettevõttega. Järelikult ei saa nendega sõlmida töölepingut.

Kuna töölähetuseks loetakse töölepinguseaduse õ 51 alusel töötaja lähetamist, siis näiteks juhatuse esimehele lähetuskulude hüvitist ja päevaraha makstes ei saa neid kulusid tuludeklaratsiooni koostamisel ettevõtlusega seotud kuludena arvestada.

Kuna äriseadustik ei sätesta juhatuse ja nõukogu liikmete firmas töötamise keeldu, oleks otstarbekas sõlmida nendega vajadusel ka tööleping konkreetsete ametite täitmiseks.

Hetkel kuum