23. september 1996 kell 22:00

Kaubadeklaratsioonide täitmine

Alates septembrist kehtivad Eestis kauba- deklaratsioonide vormidena Euroopa Liidus kasutatava ühtse administratiivdokumendi eestikeelsed isekopeeruvad vormid.

Kaubadeklaratsioonid esitatakse tollile, et kohaldada tolliprotseduuri üle piiri toimetatavale või toimetatud kaubale. Ühe kaubadeklaratsiooniga võib deklareerida kuni 99 kaubapositsiooni.

Kaubadeklaratsiooni vormide komplekt koosneb kaheksast eksemplarist, mis pärast täitmist jagunevad tolli, kauba saatja ja saaja vahel. Kaubadeklaratsioonid tuleb täita eesti keeles kirjutusmasinal või arvutitrükis. Riigisisesel tollitransiidil võib kaubadeklaratsiooni täita ka käsitsi ja trükitähtedega. Vahetult välisriigist saabuva kauba tollitransiidil võib kaubadeklaratsiooni täita inglise keeles või riikidevahelise kokkuleppe alusel ka mõnes muus keeles.

Deklaratsiooni täitmisel ei ole lubatud andmeid kustutada ega üle kirjutada. Parandusi võib teha valesid andmeid läbi kriipsutades ja vajadusel uusi lisades. Kõik parandused peavad olema kinnitatud deklarandi allkirjaga ning tolliametniku allkirja ja isikliku pitsati jäljendiga.

Kogu info kaubadeklaratsioonide täitmise kohta koos näidistega on Riigi Teatajas nr 60/61.

Hetkel kuum