20. mai 1997 kell 22:00

Wall Street mõjutab Ida-Euroopat vähe

Sedamööda, kuidas turud küpsemaks muutuvad, suureneb nende sõltuvus globaalsetest trendidest. Praegu mõjutavad ülemaailmse tähtsusega sündmused, nagu Mehhiko kriis, Ida- ja Kesk-Euroopa turge üksnes kaudselt.

Samas on aga Wall Streeti ning teiste suuremate börside järgi kurssi võetud siis, kui kohalikul turul puudub oluliste uudiste nappusel kindel suundumus.

Tendents astuda Dow Jonesi jälgedes oli aprillis-märtsis märgatav eriti Budapestis ja Varssavis, vähem Prahas ja Bratislavas.

Aprillis avaldatud Merrill Lynchi raportist ilmneb, et 15 kuu jooksul kuni märtsini 1997 olid Ida-Euroopa turud palju vähem seotud USA turuga kui teised arenevad turud. Isegi Budapest, mis on välismõjudele kõige tundlikum, kuna 75 protsenti börsi päevakäibest langeb välisinvestorite arvele ning börs ise on suhteliselt väike, oli pikemas perspektiivis maailmaturu muutustest vähem sõltuv kui Ladina-Ameerika turud.

Raporti järgi oli Budapesti korrelatsioon USA aktsiaturgudega ajavahemikus 1996--97 dollarites väljendatult 0,3 kõrvutatuna Ladina-Ameerika 0,5ga.

Varssavi börs, kus välisinvestoritele kuulub umbes 30 protsenti, oli suhteliselt sõltumatu -- korrelatsiooniteguriga 0,1, Praha börs on kohati võtnud isegi vastupidise suuna.

T?ehhi analüütikute hinnangul on aga Praha börsi immuunsus maailma trendide vastu tingitud eelkõige loiust kauplemisest ning madalast likviidsusest.

Siiski ei jää arenevatel turgudel ning sealhulgas ka Ida-Euroopas kajastumata suuremad muutused, nagu näiteks USA intressimäärade muutmine, mis viib vältimatult vahendite ümberjaotumisele maailma turgudel.

Psühholoogia sunnib toimima kõikjal ühesuguselt, kui kardetakse aktsiate hindade olulist muutust.

Samas võivad globaalsed trendid Euroopa arenevaid turge vähem puudutada, kuna välisinvestorid lähtuvad eelkõige siiski majandusnäitajatest. Kasvuprognoosid, turgude jälgitavus ning edusammud makromajandusliku stabiilsuse kindlustamisel kaaluvad üles suundumised maailma börsidel.

«Raha väljavõtmine Wall Streetil ei pruugi tähendada sama arenevatel turgudel, vahel isegi vastupidi -- investorid tahavad rohkem investeerida arenevatesse turgudesse, kuna seal on tulusus suurem,» ütlevad analüütikud.

Pärast seda, kui kümnendi tormilistel algusaastatel tuli lõviosa Ida-Euroopasse voolanud välisrahast nn riski maandamise fondidest (hedge funds), on enamik investoreid praegu lühiajaliste panuste asemel enam huvitatud pikaajalisest strateegiast.

«Kui riiki kavatsetakse teha näiteks kolmeaastane investeering, võib valdavalt Wall Streeti tähelepanuta jätta, tingimusel et riigi majanduse baasnäitajad on tugevad,» leiavad analüütikud.

Sedamööda kuidas Ida-Euroopa turgudele tuleb aga juurde välisinvestoreid ning paraneb likviidsus, kasvab turgude sõltuvus suundumustest maailmaturgudel. REUTER-ÄP

Hetkel kuum