11. juuni 1997 kell 22:00

TOP tõsteti taas erastamiskatlast välja

TOPi erastamise vastu on spordiringkonnad ja kultuuriministeerium, ütles majandusminister, erastamisagentuuri nõukogu esimees Jaak Leimann.

Leimanni sõnul kanti TOP eelmisel sügisel erastamisnimekirja erastamisagentuuri ettepanekul, kuid hääletati sealt diskussiooni tulemusena eile taas välja. Ta märkis, et arvatavasti läheb TOP erastamisele siiski järgmisel aastal. «Selleks ajaks on vast erastamiseks ka kõik oponendid valmis,» lausus ta.

EEA peadirektor Väino Sarnet on öelnud, et peab TOPi tuludega spordi doteerimist maksuseaduste rikkumiseks. Samuti on ta seadnud TOPi suure rendilepingute hulga tõttu kahtluse alla riigi huvide kaitstuse. Sarneti sõnul pole TOPi erastamata jätmine piisavalt argumenteeritud.

Teede- ja sideministri ning Eesti spordi keskliidu juhatuse liikme Raivo Vare sõnutsi on TOPi erastamise teema olnud spordi keskliidus arutusel mitu korda. Tema sõnul on arvamused erastamisküsimuses lahknenud lähtudes sportimisvõimaluste ja kompleksi ülalpidamise loogikast, mis võimaldaks sportida ka nendel inimestel, kes ei ole võimelised maksma tipphinda TOPi hallis.

Teise erastamisvastase argumendina nimetas Vare TOPi lahutamatut seost purjetajate, nende huvide ja jahtklubidega. «See oli ka aluseks, miks kultuuriministeerium tegi ettepaneku, mis sisaldas TOPi munitsipaliseerimise idee võimalust ühel või teisel viisil, kuid ei sisaldanud viivitamatut erastamise võimalust,» lausus ta.

Hetkel kuum