29. juuni 1997 kell 22:00

Kalev suurendab aktsiate arvu

Ühe Kalevi aktsia omanik Mae Reigo, kellel on ka Tallinna kaubamaja ja mööblimaja aktsiad, ütles, et kuigi väikeaktsionäridest ei sõltu otsustamisel midagi, meeldib talle koosolekutel käia ja tutvuda inimestega, kes ettevõtet juhivad. Reigo ütles, et tema ei julgenud nii suuri dividende lootagi.

Ühe ettevõtte enda töötajast aktsionäri sõnul võinuks aga aktsionäridele dividende rohkem maksta.

Kalevi juhatuse esimees Tõnis Allik lausus, et dividende pole otstarbekas rohkem maksta, sest ettevõte peab dividendidelt kohe maksma ka tulumaksu, mis oleks võimalik tagasi saada aga alles järgmisel aastal.

Kalevi väikeaktsionäri Jüri Ehasalu sõnul saab dividendide suurusele hinnangu anda alles siis, kui on näha, milliseks kujuneb aktsia hind pärast aktsiakapitali ja aktsiate arvu suurendamist.

Hansapanga peaanalüütiku Katrin Kaarli sõnul ei ole Kalevi aktsionäridele makstav dividend liiga suur, moodustades aktsia praegusest turuhinnast 1,2 protsenti.

Kalevi eelmise aasta 14,8 mln krooni suurusest puhaskasumist otsustasid aktsionärid suunata reservi 500 000, maksta dividendideks 7,5 mln ja lisada eelmiste perioodide jaotamata kasumile 6,8 mln krooni.

Allik ütles, et ettevõtte bilanss on olnud ülekapitaliseeritud ehk omakapitali osa bilansis on suur, mistõttu on ka tulu ühe aktsia kohta olnud väike. Alliku sõnul on ettevõttel edaspidi kavas eri projekte rahastada võõrkapitaliga.

Aktsionärid otsustasid läbi viia fondiemissiooni, mille käigus iga senise aktsia kohta emiteeritakse juurde 22 uut. Seega on praegusel ühe aktsia omanikul 11. juulil 23 aktsiat. Fondiemissiooni tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital seniselt 2,5 mln kroonilt 78,8 mln kroonini.

Fondiemissioonis osalevate aktsionäride nimekiri kinnitatakse 11. juulil kell 9.00. Samal päeval laekuvad uued aktsiad ka aktsionäride kontole.

Katrin Kaarli sõnul on fondiemissioon aktsiale kasulik siis, kui aktsia hind on läinud nii kõrgele, et see võib muuta aktsia vähekaubeldavaks. Mingit sisulist informatsiooni selles ei ole ja ühtegi aktsionäri või ettevõtet see rikkamaks ei tee, lisas Kaarli.

Kaarli sõnul on investorile oluline see, kui palju tal on raha ühes konkreetses aktsias ja kui kiiresti tõuseb selle aktsia hind, mitte aktsiate hulk.

Väikeaktsionär Reigo ütlusel on enamik erastamisväärtpaberite eest aktsiaid soetanud huvitatud pikaajalisest investeerimisest, mitte aktsiaga börsil mängimisest. «Selleks on kogused liiga väikesed ja vahendustasud liiga kõrged,» lisas ta.

Alliku sõnul peaks aktsia hind pärast fondiemissiooni langema 23 korda praegusest tasemest allapoole, seega 80 krooni piirimaile.

Kaarli lausus, et aktsia hind võib peale fondiemissiooni kõikuda, sest fondiemissiooni võetakse vaid indikaatorina.

Kui enne pidi Kalevi aktsia tõusma 23 krooni, siis uue hinna kohaselt tähendab see vaid ühekroonist tõusu. Sellised ühekroonilised tõu-sud ja langemised saavad maaklerite sõnul olema na-tuke tihedamad kui eelnevad Kalevi aktsia 23 kroonised hinnaliikumised. Võib uskuda, et algul võivad head spekuleerijad kasumeid saada, aga see ei ole kauakestev, lisas Kaarli.ASi Kalev aktsionärid kinnitasid reedel juhatuse ettepaneku maksta dividende 22 krooni aktsia kohta ja suurendada aktsiate arvu 22 korda.

Ühe Kalevi aktsia omanik Mae Reigo, kellel on ka Tallinna kaubamaja ja mööblimaja aktsiad, ütles, et kuigi väikeaktsionäridest ei sõltu otsustamisel midagi, meeldib talle koosolekutel käia ja tutvuda inimestega, kes ettevõtet juhivad. Reigo ütles, et tema ei julgenud nii suuri dividende lootagi.

Ühe ettevõtte enda töötajast aktsionäri sõnul võinuks aga aktsionäridele dividende rohkem maksta.

Kalevi juhatuse esimees Tõnis Allik lausus, et dividende pole otstarbekas rohkem maksta, sest ettevõte peab dividendidelt kohe maksma ka tulumaksu, mis oleks võimalik tagasi saada aga alles järgmisel aastal.

Kalevi väikeaktsionäri Jüri Ehasalu sõnul saab dividendide suurusele hinnangu anda alles siis, kui on näha, milliseks kujuneb aktsia hind pärast aktsiakapitali ja aktsiate arvu suurendamist.

Hansapanga peaanalüütiku Katrin Kaarli sõnul ei ole Kalevi aktsionäridele makstav dividend liiga suur, moodustades aktsia praegusest turuhinnast 1,2 protsenti.

Kalevi eelmise aasta 14,8 mln krooni suurusest puhaskasumist otsustasid aktsionärid suunata reservi 500 000, maksta dividendideks 7,5 mln ja lisada eelmiste perioodide jaotamata kasumile 6,8 mln krooni.

Allik ütles, et ettevõtte bilanss on olnud ülekapitaliseeritud ehk omakapitali osa bilansis on suur, mistõttu on ka tulu ühe aktsia kohta olnud väike. Alliku sõnul on ettevõttel edaspidi kavas eri projekte rahastada võõrkapitaliga.

Hetkel kuum