15. juuli 1997 kell 22:00

Riia kaubanduskõrgkool tagandab kooli juhtkonna

Raskus leida Rootsist professori kraadiga õppejõude, kes oleks nõus Baltimaadesse elama asuma, on Riia kaubanduskõrgkooli üks nõrku kohti. Suurejoonelisele Rootsi abiprojektile heidavad varju õpetajate ja õpilaste vahelised konfliktid ning dekaani ebapädev käitumine.

Riia kaubanduskõrgkooli õpilased süüdistavad kooli senist dekaani bürokraatia ning silmakirjatsemise juurutamises. Pikaleveninud konflikt tingis lõpuks otsuse kooli juhtkond tagandada ja nimetada ametisse uus rektor.

Stockholm School of Economics tegutseb aktsiaseltsi põhimõttel, kus 51% kuulub Stockholmi kaubanduskõrgkoolile ning 49% Läti riigile. Tegevust alustati 1993. a ning finantseeritud on seda peamiselt Rootsi maksumaksjate rahast ning Rootsi tööstusringkondade annetustest.

Kool annab haridust majanduse ja ärijuhtimise alal. 25% mullu lõpetanud 1. lennust läks edasi Stockholmi või USAsse magistrikraadi taotlema.

Kooli rektor asub Rootsis ja viibib Riias harva. Kohapeal juhib kooli tööd dekaan, kes õpilaste ja õpetajate sõnul on võtnud enesele rektori selja taga õigustamatult viimase volitused ja juhib kooli akadeemilise katastroofi suunas.

Kooli mainet kahjustab seegi, et dekaanil puudub professori kraad ning ta ei õpeta ühtki põhiainet. Peamiselt on kriitikat põhjustanud akadeemilised standardid, eksamineerimise kord, koostööprobleemid jms.

Reageerides arvukatele kaebustele on kooli juhatus lubanud augustiks leida uue professori kraadiga rektori.

«Pole kerge leida inimest, kes täidaks akadeemilised nõuded ja oleks samas nõus perekonnaga Riiga kolima,» tunnistas kooli juhatuse esimees Jacob Palmstierna. DI

Hetkel kuum