10. september 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Rakvere lihakombinaat. 10. septembril sõlmisid AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Järlepa Kalkunikasvatus aktsiaseltsi asutamislepingu, mille järgi moodustati AS Linnulihatooted. Osalus uues ettevõttes on Rakvere lihakombinaadil 76% ja Järlepa kalkunikasvatusel 24%.

- Tallinna Pank. Tallinna Pank planeerib lähematel kuudel viia lõpule läbirääkimised Läti Saules Bankaga, mille tulemusel selgub, kas lepitakse põhimõtteliselt kokku kahe panga ühinemine, võimaliku ühinemise tingimused, selleks vajalikud protseduurid ning täpne ajakava. Saules Banka on oma bilansimahult Läti pangandusturul kaheksas pank ja Tallinna Pank on alates 1996. aasta lõpust tema 20% aktsiate omanik.

- EVEA Pank. EVEA Panga usaldatavusnormatiivid seisuga 31.08.97:

-- likviidsus I -- 68,7% (normaalne üle 30%);

-- likviidsus II -- 98,1% (normaalne üle 35%);

-- likviidsus III -- 50,5%;

-- kapitali adekvaatsus -- 3,4% (normaalne üle 8%);

-- riskikontsentratsioon 237,4% (normaalne kuni 800%).

- Tallinna börs. Seoses arvelduste peatamisega EVKs alates 10.09.97 ei ole Innovatsioonipangal ajutiselt õigust kasutada Tallinna väärtpaberibörsi kauplemissüsteemi.

- Litsentseerimine. Väärtpaberituru kutseliste osaliste litsentseerimise ja fondivalitsejate tegevuslubade komisjon plaanib hakata senisest põhjalikumalt kontrollima kõigi turuosaliseks või fondihalduriks saada soovijate tausta, et selgitada välja nende pädevus ja usaldusväärsus. Nii komisjon kui väärtpaberiinspektsioon võivad ettevõttelt nõuda lisainfot tegevuse kohta ning viia läbi taotleja kohapealset inspekteerimist. Komisjoni juhib rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellep.

Hetkel kuum