11. september 1997 kell 22:00

?otimaa tegi valiku

?otimaa on Londoni võimu all aastast 1707, olles säilitanud oma õigus- ja haridussüsteemi ning kultuuri.

Rahvahääletusel tuli ?otlastel vastata kahele küsimusele: «Kas on vaja luua ?oti parlament?» ja «Kas parlamendil on õigus suurendada tulumaksu 3 protsendi võrra?» Ülejäänud maksud jäävad samaks nagu Inglismaal.

Viimaste rahvaküsitluste tulemuste põhjal pooldas oma parlamenti 63% ja vastu oli 25% vastanutest. Parlamendile maksumuutmise õiguse andmist toetas 48% ja selle vastu oli 40% küsitletutest.

Briti eelmine, konservatiivide valitsus oli ?oti rahvahääletuse korraldamise vastu. Referendum on tööerakonna valitsuse idee ning see on üks osa tema konstitutsioonilisest reformist.

Peaminister Tony Blair, kes on sündinud ja koolis käinud ?otimaal, õhutab ?otlasi hääletama: «Teie maa tulevik on teie kätes, ?otlaste loomuses ei ole väljakutse ees kõrvale põigelda,» ütles ta Edinburgh Evening Newsis.

Majandusringkond hoiatab, et kui ?otimaal kehtestatakse kõrgemad maksud kui Inglismaal, siis halveneb ?oti konkurentsivõime ning osa firmasid ja eraisikuid võib siirduda mujale. Eriti mures ollakse suurte välisinvesteeringute pärast -- mullu paigutasid mitte-Briti firmad ?otimaale 72,5 miljardit Eesti krooni, mis aitas luua 14 300 uut töökohta.

Kahjustada võib saada ka finantssektor. Nimelt vallatakse kolmandikku kõigist Briti fondidest ?otimaalt. Aastavahetusel oli Edinburgh Euroopa kuues aktsiavaldaja kokku 1700 miljardi Eesti krooniga ja Glasgow 13 453,8 miljardi krooniga.

See on omamoodi majanduse ja poliitika kokkupõrge, mida hästi väljendab kahe juhtfiguuri väljaastumine. Nimelt kuulutas ?oti Panga peadirektor Bruce Patullo läinud nädalal: maksude tõstmine tooks tõsiseid tagajärgi finantssektorile ja investeeringutele. Sellele vastas Briti asepeaminister John Prescott: «Mängige teie oma rahaga ja jätke poliitika meile.»

Paljud peavad uue maksu mõju väikeseks. See puudutab vaid aastasissetulekut, mis jääb 186 000 ja 706 800 krooni vahele, saades küündida seega 15 600 kroonini. Kogu ?otimaa kohta oleks see 10,4 mld krooni aastas. Võrdluseks olgu öeldud, et ?otimaa eelarve on 325,5 mld Eesti krooni. REUTER-DI-ÄP

Hetkel kuum