17. september 1997 kell 22:00

Raha paigutati kultuurselt

Ehitustase on nii hea, et ma lausa meeldivalt üllatusin. Kontserdisaali lahendus on praktiline ja polüfunktsionaalne. Näiteks on mõeldud saali põrandaparketi mustrile -- kui istmed kokku tõmmatakse, saab kontserdisaalist suursugune tantsusaal või banketiruum. Meeldis, et alles jäeti kunstmarmorist sambad. Saali kollase üldtooni asemele ei oskaksi midagi muud pakkuda. Sinised toolid mõjuvad siinkohal meeldiva aktsendina. Koridori vaip on süvistatud parketiga ühte tasapinda, seepärast ei hakka ääred narmendama, inimesed ei komista ja kate peab kauem vastu. Järelikult on sisearhitekti näpunäiteid hoolikat jälgitud. Tulemus on kena konservatiivne saal, mis väärib kõrget hinnet -- 9 punkti.

Eesti Kont-serdi saal tundus igati sümpaatne kahel põhjusel. Esiteks tuleb rõõmu tunda, et kultuur, mis alati rahaliselt kiratseb, on suut-nud ükskord ka sellest probleemist üle olla. Teiseks võib kindlalt väita, et remonditud on väga kõrgel tasemel ja korralikult. Iste oli ääretult mugav, kuigi arutletakse, kas 8000 krooni kultuuriasutuses ühe istekoha eest pole liiga palju. Häiris, et neli suurt kõlarit olid saali akustiliselt valesti paigutatud ja lisaks on need ka tehniliselt vananenud. Mingeid efektseid detaile silma ei torganud ja minu arust kontserdisaalis ei tohikski olla tähelepanu hajutavaid asju -- siis saab ini-mene keskenduda laval toi-muvale. Eesti Kontsert on omasugustest praegu parim, seepärast annan 9 punkti.

Tunnistan siiralt, et Eesti Kont-serdi saal mulle väga meeldib. Estonia hoone üldse oli väga ära väsinud ja vajas kiiret remonti. Saali sisekujunduslik lahendus on harmooniline -- nii värvid kui ka üksikud elemendid moodustavad pieteeditundliku terviku. Nii kliendisõbralikku õhkkonda ei ole saavutanud isegi viimasel ajal tekkinud kaasaegsed kont-serdipaigad, kinod jne. Too-lid on mugavad, ei väsitanud. Saalis on väga hea ventilatsioon. Mis puutub jalutusruumidesse, siis siin pole võimalik ehituslikult midagi muuta. Kuid vaheajal tuleks teenindusele suuremat rõhku panna. Saalile pole Eestis analoogi, see vastas minu ootustele akadeemi-lisest kontserdipaigast ning on väärt 10 punkti.

Üldmulje saalist on väga meeldiv. Põrand ja maalritööd on tehtud nõutaval tasemel. Meeldis kasutatud värvigamma -- nii sobis tumesinine rõdubarjäär saali tonaalsusega ja läks hästi toolide värviga kokku. Kui lisada siia veel õnnestunud valgustite valik, siis lõpp-tulemusena on Eesti Kontser-dis saavutatud pidulik, ees-kujulikule kontserdisaalile vastav mulje. Eeldan, et prooviti taastada kontserdisaali esialgset ilmet. Stukkdekoori ja mõningaid karniise võinuks põhjalikumalt restaureerida, kuid need ei torka kontserdikülastajale silma. Teater algab fuajeest ja trepist -- praegu moodusta-vad need saaliga kontrasti. Arvestades remondiks kulu-nud aega, jätab tervik väga hea mulje, hindeks 9 punkti.

Hetkel kuum