29. september 1997 kell 22:00

Turvalisus algab projekti salastatusest

Tänapäeva turvaelektroonikas on kasutusel väikesegabariidilised ja väliselt lihtsad, kuid seesmiselt keerukad, mikroarvutitega varustatud seadmed.

Tootjad, püüdes leida enesele turgu, muudavad väga kiiresti seadmete väliskuju ja mõningaid parameetreid, mis ei too alati kaasa suuremat efektiivsust. Seetõttu tuleks enne igale objektile turvasüsteemide tellimist tähelepanelikult uurida turul pakutavat. Toetuda saab siin ainult ekspertide arvamusele. Kuid paraku on praegu Eestis raske leida turvasüsteemide sõltumatut eksperti. Abi saab kindlasti kindlustusfirmadelt, kellel on olemas vastava kvalifikatsiooniga töötajad. Samuti sobivad hästi ekspertideks ehitusjärelevalvele spetsialiseerunud firmad, eelkõige oma suurte kogemuste tõttu töös eri turvafirmadega. Alles siis, kui pakutavate süsteemide valik üle vaadatud ja objektile otstarbekad turvavahendid välja valitud, tuleks asuda konkreetset turvasüsteemi projekteerima.

Turvasüsteemide projekteerimise eripära on teatavasti salastusnõue. Seetõttu on soovitatav otsida projekteerijat paigaldusfirmade seast. Vastasel juhul vähendab ehituse peatöövõtja oluliselt info salastatust mitmeastmelise vähempakkumise käigus ja halvimal juhul levitatakse turvaseadmete paigaldusskeemi sadade alltöövõtjate vahel.

Tuleb meeles pidada, et kõik turvatehnikat paigaldavad firmad pole võimelised projekteerima. Üks olulisem näitaja siin on Eesti päästeameti projekteerimis-, paigaldus- ja hoolduslitsentsi omamine tuletõrjesüsteemidele. Need firmad omavad ISO 9000 järgi kvaliteedijuhtimise süsteemi.

Enamikus arenenud riikides paigaldavad korterisüsteeme valveteenust osutavad firmad, majadele paigaldavad süsteeme nii valvefirmad kui spetsialiseerunud firmad.

Mida suurem ja keerukam objekt, seda enam muutub otstarbekaks, et turvasüsteemid projekteerib, paigaldab ja ka hooldab spetsialiseerunud firma.

Ehituse tellija tellib turvasüsteemid uue hoone rajamisel peatöövõtjalt

=> kes otsib alltöövõtu korras objektile eri ehitusliikidele spetsialiseerunud firmasid (projekt paljundatakse kümnete ettevõtete vahel)

=> allettevõtja otsib tööde teostajaid veelgi spetsiifilisemate, näiteks turvaseadmete paigaldamisega tegelevate firmade hulgast (projekt paljundatakse sadade ettevõtete vahel)

otse turvasüsteemide projekteerijalt (projektist on teadlikud kaks ettevõtet)

=> projekteerija tegeleb ise ka paigaldusega (projektist on teadlikud kaks ettevõtet)

=> projekteerija teeb koostööd paigaldusfirmaga (projektist on teadlikud kolm ettevõtet)

=> projekteerija otsib paigaldusfirmadest otstarbekama (projektist on teadlikud kümmekond ettevõtet)

Hetkel kuum