23. november 1997 kell 22:00

Väärtusta klient

Kliendifookuse kujundamise etapid on: kliendi ootustest lähtumine, organisatsiooni strateegiliste eesmärkide seadmine, meeskonna kaasamine eesmärkide elluviimiseks ja vastutuse määratlemine. Strateegilised eesmärgid väljendavad firma tegutsemise põhiideed. Kliendifookuses firma eesmärk on kliendi ootusi rahuldada. Tippjuhtkond kaasab töötajaid firma eesmärkide elluviimise. Siin on peamine idee müümine oma töötajatele. Alles selle saavutamisel lepitakse kokku vastutuses.

Juhifookuse puhul ei õnnestu töötajate pikaajaline kaasamine, sest eesmärkide taga tajutakse juhi omakasupüüdlikku huvi (nt ainult kasum), mitte püsiklientide rahulolu saavutamist. Juhifookuses on vastutus saavutatav kõva haamri printsiibil, kliendifookuse puhul õnnestub see inimlikumalt.

Hetkel kuum