27. november 1997 kell 22:00

Kahe Eesti piiritusetehase erastamisest

Moe ja Rakvere piiritusetehased on sarnased ettevõtted, neil ei ole mingeid olulisi erinevusi ja sellepärast oli erastamisagentuuril kevadel kava erastada need ettevõtted sarnast erastamismeetodit kasutades. Sügiseks oli aga olukord muutunud.

Tegelikult ei saa öelda, milline erastamisviis on riigile kasulikum, kas erastamine aktsiakapitali laiendamise teel või 100% ettevõtte aktsiate erastamine hilisema investeerimiskohustusega. Kui ettevõtte aktsiakapitali suurendatakse erastamise eel, siis teoreetiliselt peaks tulemus olema sarnane sellele, kui erastatakse hilisema investeerimiskohustusega. Erastamise puhul on oluline, et erastaja saaks kontrolli riigiettevõtte üle. Sellepärast on teoreetiliselt raske leida erinevusi nende kahe erastamisviisi vahel.

Moe piiritusetehase erastamise puhul on probleem selles, et puudus vaba konkurents eraomaniku kaasamisel. See aga ei tähenda, et erakapitali kaasamine Moe tehasesse toimus vale meetodi järgi. Ka aktsiakapitali laiendamiseks oleks saanud välja kuulutada avaliku konkursi, nagu näiteks Eesti Merelaevanduse puhul.

Teoreetiliselt puudub kolmandiku Moe piiritusetehase aktsiad erastanud OÜ-l Balti Põrand otsustav sõna ettevõtte strateegia kujundamisel ja igapäeva otsuste üle. Äriseaduse loogika järgi ei tohiks tal olla kontrolli nõukogu ja tegevjuhtkonna üle. See tähendab, et riigi seisukohalt ei ole mingit suurt muutust Moe tehases toimunud.

Ajalehtedest võib küll lugeda, et olukord oleks nagu vastupidine, et vähemusaktsionär teeb kõik olulised otsused. Ta otsustab turustamise küsimused ja laenude võtmise.

See ei ole aga põhjendatud äriseaduse loogikaga, sest kui ajakirjanduses ilmunud väiteid uskuda, siis Moe tehase puhul teeb ettevõtte strateegilisi otsuseid vähemusaktsionär.

Erastamisagentuur on alati lähtunud sellest, et üritada müüa vähemalt 51%, aga parem veel 100% aktsiatest.

Riigiettevõtte erastamisel peab eraettevõtte eesmärk olema ikkagi kontrolli saavutamine ettevõtte üle, et saaks oma strateegiat kujundada ja ellu viia.

Erastamisagentuuri seisukoht on, et praegu kehtiv Moe piiritusetehase põhikiri võimaldab sellist tõlgendust, et riigile jäävad aktsiad on vabalt võõrandatavad. See on aga õiguslikult vaieldav küsimus.

Moe piiritusetehas oli selle aasta erastamisprogrammis, aga nihkub kindlasti järgmise aasta programmi. Moe tehase erastamine sõltub nendest võimalikest õiguslikest vaidlustest, kas riigile kuuluvad aktsiad on vabalt võõrandatavad või on teisel osanikul eelisostuõigus.

Formaalselt ei saa riigile kuuluvate Moe piiritusetehase aktsiate erastamisega alustada enne, kui valitsus on tehase erastamiskava kinnitanud või on erastamiskava ettevalmistamise nõude tühistanud.

Hetkel kuum