17. detsember 1997 kell 22:00

Balti suurim ookeanikala töötleja

Kalapüük ja kalatööstus on alati olnud Läänemere-äärsete rahvaste majanduse tähtis osa. Pärast 1990. aastate alguse järsku langust on Läti kalatööstus viimasel paaril aastal jõudsalt arenema hakanud. Näiteks kalakonsevitootmises on viimase kolme aasta jooksul toimunud kahekordne kasv: 1993. a 65,3 miljonilt konservilt 153,5 miljonile konservile 1996. a. Samal ajal on kodumaiste kalatoodete müük 1990. aastate algusest vähenenud peaaegu 2,5 korda: 22,5 kilogrammilt elaniku kohta (1990 ) 9,3 kilogrammile 1996. a. Aastail 1993--1996 kasvas eksport 2,5 korda: 29,1 mln latilt kuni 71,8 mln latile.

Kaija kalakombinaat loodi 1882. a ning on praegu Balti regiooni suurim ookeanikala töötleja. Kombinaadi toormest moodustab ookeanikala umbes 70%. Ettevõte erastati 1995. a ja ta oli esimese kolme firma hulgas, mille aktsiaid avalikult erastamissertifikaatide eest müüdi. Aktsiate kontrollpaki omandas Läti kapitalil põhinev valdusfirma Ave Lat Group, kes kontrollib ca 40% Läti toiduainetööstusest. Ühtlasi oli Kaija aktsia üks esimesi Riia börsil noteeritud väärtpaberitest.

Pärast erastamist alustati kohe kombinaadi moderniseerimise ja reorganiseerimisega. Praegu on Kaija põhitoodanguks plekk-karbis kalakonservid, mida on ca 30 nimetust ja mis moodustavad 82% müügikäibest. Muu toodangu moodustavad ligi sada kalatoodet.

Kaija kalakombinaadi peamine turg on SRÜ ja peamiselt Venemaa, kuhu müüakse kuni 85% konservtoodetest. Kombinaadi konservitsehh töötab peaaegu täisvõimsusega, kuid kulinaarsete kalatoodete tsehh vaid 25protsendilise võimsusega.

Osana erastamistingimustes ettenähtud 1,3 mln lati suurusest investeerimiskohustusest laiendati 1996. a ettevõtte aktsiakapitali 425 000 lati võrra. Järgmine emissioon korraldati tänavu kevadel, mil vana maksuvõla kapitaliseerimise käigus suurendati aktsiakapitali veel 504 377 lati võrra, ning Ave Lat Groupi osa ettevõttes kasvas 60 protsendini. Suuruselt teine aktsionär on Läti kalatöötleja Unda 3,2 protsendiga. Strateegilisel investoril on praegu veel 875 000 lati suurune investeerimiskohustus, mis tuleb täita 1998. a lõpuks. Detsembri alguses teatas ettevõte börsile uuest 872 657 lati suurusest kinnisest aktsiaemissioonist. Aktsiaid emiteeritakse eraisikutele ja strateegilisele investorile Ave Lat Groupile kombinaadi kasutuses oleva maa vastu.

Kaija 1997. a esimese üheksa kuu majandustulemused jäid veidi alla esialgsetele prognoosidele, ehkki juulis ja augustis oli rekordiline müügikäive. Osaliselt põhjustasid tagasihoidlikuma kasumi kolmandas kvartalis loodud 136 000 lati suurused reservid halbade laenude puhuks. Siiski prognoosib Talinvest Suprema analüütik Raivis Cakuls, et kombinaadil on head võimalused täita ühe miljoni lati suurune aasta kasumiprognoos.

1997. aastal on Kaija eksport Venemaale tugevasti kasvanud, tekkinud on nii kohalikul turul kui ka väljaspool tuntud kaubamärk. Edasise kasvu lootust suurendab firma juhtkonna hiljutine avaldus, et kavatsetakse muretseda uusi konserviliine, mille tulemusena kasvaks kuu tootmisvõimsus praeguselt 5 miljonilt karbilt 6,4 miljonile.

Raivis Cakuls arvab, et Kaija praegune 7,6kordne hinna ja 1997. a prognoositava tulu suhe on madal ning käibe kasvupotentsiaal pärast uue tootmisliini omandamist tagab ettevõttele kiire kasvutempo jätkumise.

Hetkel kuum