21. detsember 1997 kell 22:00

Juhtimisinfo raamatupidamisest

Enne uue majandusaasta algust on veel viimane aeg läbi vaadata raamatupidamise kontoplaan ja mõttekas värskendada oma ettevõtte infosüsteemi. Soovitatav on:

- konsulteerida varakult raamatupidajaga;

- täpsustada töötajate infovajadused lähtudes ametikirjeldustest (tööülesannetest);

- koostada igale infokasutajale tema eesmärkide ja vajaduste järgi aruanne;

- loobuda inimlikust harjumusest aruandes esitatud tulemusi ise arvutil läbi tippida;

- kindlustada info õigeaegsus ja algandmete usaldusväärsus;

- valida võimalikult kergem ja selgem vorm;

- täpsustada ja panna sisse info võtmepunktidest;

- määratleda info, mis on ettevõttes salajane;

- infosüsteem perioodiliselt läbi vaadata, kuigi on kiire.

Hetkel kuum