Mari Kõlli • 24. mai 1999 kell 22:00

Turundusjuhi rollimängud

Äripäeva veergudel on varem küsitud: «Kas turundusjuht on pastakatellija?» Vastan, et Eestis on turundusjuht pastakatellija, kes vastutab ettevõtte kasumi eest, ja tippjuht on strateeg, kes paraku täidab peamüügimehe rolli.

Pärnus toimunud turunduskonverentsil «Praktikult praktikule» toodi välja kaks turundusjuhi tüüpi: strateegiline turundusjuht ja turunduskommunikatsiooni juht.

Esimene neist planeerib, koostab või ärgitab koostama strateegilisi arenduskavasid, sõnastab missiooni ja visioone, vastutades ettevõtte kasumiplaani täitmise eest. Teine viib esimese strateegiat ellu, tegeleb reklaami, avalike suhete ja müügitoetusega, vastutades konkreetsete tema ette püstitatud ülesannete täitmise eest. Esimene kuulub tippjuhtkonda, saab head palka ja on tõenäoline kandidaat peadirektori kohale. Turunduskommunikatsiooni juht on spetsialist, kes saab korralikku töötasu, aga ei pea võtma oma õlule tootearenduse, müügimeeskonna juhtimise, klienditeeninduse koormat.

Meil kipuvad asjad paraku sassi minema. Kuigi turundusjuhil on õigus otsustada vaid pastaka tellimise üle, peab ta tagama täituvad müügiosakonna plaanid, suunama tootearendust jne.

Kas laiendada turundusjuhtide õigusi ja vastutust? «Vastutuse andmine on alati vastutuse kelleltki ära võtmine,» ütles konverentsil Baltika peadirektor Meelis Milder.

Kaldun arvama, et meie tippjuhid ei ole veel valmis vastutust käest andma, sest neile kangastub oht kahe direktoriga ettevõttest. Teisalt ei ole see otstarbekaski keskmise Eesti firma suuruse juures, mille käive ei küüni poolesaja miljoni kroonini aastas. Küll aga peaks tippjuht suutma peamüügimehe rolli kandmise kõrvalt leida aega luua spetsialist-turundusjuhile tegutsemisraamid alates tasakaalustatud vastutuse-volitustega ametijuhendist kuni ettevõtte lühi- ja pikaajalise tegevusplaanini.

Hetkel kuum